Produksjon og eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Ikke-konforme varer er varer som ikke oppfyller alle krav i norsk regelverk, og som derfor ikke er tillatt å omsette innenfor EØS-området. Varene kan likevel eksporteres til land utenfor EØS dersom mottakerlandet tillater omsetning av disse.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Meld fra til Mattilsynet før produksjon av ikke-konforme varer
  2. Forhåndsmelding og helsesertifikater for eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer
  3. Certificate of exportability – krillmel med ethoxyquin
  4. Mangler vi helsesertifikat for ditt produkt eller marked?

Selv om man kan unnlate å følge deler av EØS-regelverket ved produksjon av ikke-konforme varer, må likevel kravene i fiskekvalitetsforskriften følges.

Det er altså ikke mulig å søke om unntak fra kravene i fiskekvalitetsforskriften for å kunne eksportere ikke-konforme varer til land utenfor EØS.