Slik søker du om Free Sale Certificate

Free Sale Certificate (FSC) er en erklæring som bekrefter at varen kan omsettes fritt og lovlig i Norge. 

Publisert

Erklæringen er ikke knyttet til et bestemt vareparti. Erfaringer viser at FSC ofte kreves i asiatiske land og Russland ved førsteregistrering av et produkt. Dette gjelder spesielt for kosttilskudd, både med og uten fiskeolje. Det er ikke lenger krav om myndighetsutstedt dokumentasjon fra importlandet for å få utstedt FSC.

FSC kan kun utstedes for produkter produsert i Norge. Mattilsynet skal ha kjennskap til produktene og føre tilsyn med produksjon av disse. Dersom produktene ikke omsettes i Norge, men kun produseres for eksport, må søker selv legge frem dokumentasjon overfor Mattilsynet som viser at produktet kunne ha blitt omsatt fritt og lovlig i Norge. 

Erklæring

Det er produsenten som søker om erklæringen. FSC utstedes av avdelingskontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produsenten (tilsynskontoret).

Erklæringen ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle ut manuelt. Du får erklæringen som redigerbar PDF-fil ved å kontakte tilsynskontoret. Tilsynskontoret vurderer om erklæringen kan utstedes.

FSC utstedes på vanlig, hvitt papir.

Utstedelse av FSC medfører et gebyr. Satsen som benyttes er «Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene)». Ved bekreftede kopier, brukes satsen «Utstedelse av duplikater».

 

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter