Til hovedinnhold

Slik søker du om helsesertifikater for egg og eggprodukter til humant konsum

Informasjonen på denne siden gjelder for eksport av egg og eggprodukter til land utenfor EU/EØS.

Faglig oppdatert

For å få utstedt helsesertifikat, må du først sende inn en forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før vi kan utstede sertifikat.

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Sertifikat for egg og eggprodukter

Sertifikatet utstedes på vanlig, hvitt papir. Utstedelse av sertifikater og kopier utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter

De fleste land godtar generelt helsesertifikat for egg og eggprodukter til humant konsum: 

Noen land har særkrav og krever egne sertifikater og erklæringer. Du må vite hva importlandet krever før varene sendes ut av Norge. Du skal vite hvilket sertifikat du skal bruke og om du trenger andre eksportdokumenter. Du skal også vite hvilke krav de ulike importlandene stiller til varene og produsenten, og du skal sikre at disse kravene er oppfylt. 

Se oversikt over alle sertifikatene som forvaltes av Mattilsynet.

Dersom det generelle sertifikatet ikke er tilstrekkelig for et nytt marked, må Mattilsynet utvikle nytt sertifikat til det aktuelle landet. Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt sertifikat til nye markeder, er det eksportøren som har ansvaret for å innhente importlandets krav som skal ligge til grunn for sertifikatet. De må også skaffe kontaktopplysninger til de relevante myndighetene i importlandet.

Se endringer

Informasjon om forhåndsmelding

Ny rutine for forhåndsmeldinger trer i kraft. Innholdet i artikkelen er oppdatert med informasjon om hvordan sende inn en forhåndsmelding.