Til hovedinnhold

Eksport av egg og eggprodukter til Taiwan

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av egg og eggprodukter til humant konsum til Taiwan.

Faglig oppdatert

Myndighetene i Taiwan (Taiwan Food and Drug Administration – TFDA) har innført ekstra karantenekrav for noen egg og eggprodukter, som derfor ikke kan eksporteres fra Norge til Taiwan. Ved eksport til Taiwan er det viktig at du er i tett dialog med importør, som sitter nært matmyndighetene i eget land, og som er bedre kjent med regelverket i Taiwan enn vi er.

Eggprodukter med følgende HS-koder kan ikke eksporteres fra Norge til Taiwan (engelsk utdrag fra TFDA):

  • 04072100004 (Eggs of fowls of the species Gallus domesticus, in shell, fresh)
  • 04072900006 (Other birds' eggs, in shell, fresh)
  • 04079000000 (Birds' eggs, in shell, preserved or cooked)
  • 04081910005 (Egg yolks, frozen)
  • 04089190009 (Other birds' eggs, not in shell, dried)
  • 04089910008 (Whole eggs, frozen)
  • 04089990001 (Other similar articles)
  • 35021910004 (Egg white, frozen)

Eggprodukter som ikke står på denne listen, skal være mulig å eksportere med helsesertifikat. Partiet vil bli inspisert av taiwanske myndigheter på grensen.

Helsesertifikater

Egg og eggprodukter til humant konsum:

Det er krav om forhåndsmelding for utstedelse av helsesertifikat for egg og eggprodukter. Forhåndsmeldingen må godkjennes av Mattilsynet før sertifikatet kan utstedes.

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Se endringer

Lagt inn informasjon om forhåndsmelding

Det er nye rutiner om forhåndsmelding. Derfor er det lagt inn informasjon om dette under lenke til helsesertifikat.