Til hovedinnhold

Godkjende desinfeksjonsmiddel for akvakultur

De må bruke godkjende desinfeksjonsmiddel når de desinfiserer akvakulturanlegg, transporteiningar og utstyr.

Fagleg oppdatert

Desse substansane og produkta er godkjende for bruk i samsvar med forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmiddel i akvakulturanlegg og transporteiningar og listeført på Mattilsynets nettside:

ProduktFirmaAktiv substansGodkjent tilGodkjent av
ADDI AQUALilleborgPeredikksyreapr. 2025Direktoratet for medisinske produkter
Aqua DesAquatic ChemistryPeredikksyrejuli 2026Direktoratet for medisinske produkter
Aqua OmnicideIntervet International B.V.Glutaraldehyd, Benzyl C12-18 alkyldimethyl cloridjan. 2027Direktoratet for medisinske produkter
AquaZoneSterner ASOzon01.03 2029Direktoratet for medisinske produkter
BuffodineEvans Vanodine EuropeJod28.01.2029Miljødirektoratet
Ecas4 - AnolyteZewo ASAktivt klorokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Freebac 35Norsepure ASHydrogenperoksidapr. 2026Direktoratet for medisinske produkter
Freebac Clearoxyl 35Norsepure ASHydrogenperoksidapr. 2026Direktoratet for medisinske produkter
Grotanol 3025NetKem ASGlutaraldehyd, 5-chloro-2-methy1-4-isothiazolin-3-one og 2-methy1-2H -isothiazol-3-oneInntil avgjerd på søknad etter Biocidforskriften ligg føreDirektoratet for medisinske produkter
HL. Skjong ECA AquaHL. Skjong ASAktivt klorokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Hygi-DesSæbefabrikkenPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2025Direktoratet for medisinske produkter
InciMaxx NetEcolab ASPeredikksyre, peroksioktansyrefeb. 2025Direktoratet for medisinske produkter
InciMaxx Net FoamEcolab ASPeredikksyre, peroksioktansyrefeb. 2025Direktoratet for medisinske produkter
Kick-StartVESOperedikksyre, hydrogenperoksidmars  2025Direktoratet for medisinske produkter
LifeCleanPartnarMéd ASKlordioksidmars 2025Direktoratet for medisinske produkter
LifeClean Disinfectant ConsentratePartnarMéd ASKlordioksidjan. 2025Direktoratet for medisinske produkter
NORMEX DesinfectaNormex ASOzonjuni 2027Direktoratet for medisinske produkter
OxitrateOxitrate ASklor (Cl2), kloritt (ClO-), hypoklorsyre (HOCl)mars 2029Direktoratet for medisinske produkter
Oxonia ActiveEcolab ASPeredikksyremai 2024Direktoratet for medisinske produkter
Oxyl - Pro CleanChemiteq LtdHydrogenperoksidapr. 2026Direktoratet for medisinske produkter
Oxyl - Pro MarineChemiteq LtdHydrogenperoksidapr. 2026Direktoratet for medisinske produkter
PerfectoxidAco Kjemi ASPeredikksyreInntil avgjerd på søknad etter Biocidforskriften ligg føreDirektoratet for medisinske produkter
RedoxzonRedox ASOzondes. 2028Direktoratet for medisinske produkter
Salar DesO2-tabs DesinfeksjonNatriumdiklor-s-triazintrion dihydratapr. 2027Direktoratet for medisinske produkter
VigorOx A&F  5 %Chemco ASPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
VigorOx A&F 15 %Chemco ASPeredikksyre, hydrogenperoksidokt. 2027Direktoratet for medisinske produkter
Virkon AquaticLanxess Deutchland GmbHPentakalium bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)mai 2027Direktoratet for medisinske produkter
Virex AquaHypred SA – Kersia GroupBis(peroksymonosulfat)bis(sulfat) frå pentakalium, Troclosene natriumjuni 2026Direktoratet for medisinske produkter
VirocidVESOalkyldimetylbenzyl-ammoniumklorid, didecyldimetyl-ammoniumklorid, glutaraldehydmars 2029

(produktet har holdbarhet maks. 3 år)

Direktoratet for medisinske produkter

Direktoratet for medisinske produkter og Miljødirektoratet godkjenner nye middel

Det er Direktoratet for medisinske produkter og Miljødirektoratet som kan godkjenne nye desinfeksjonsmiddel. Kontakt dei direkte for meir informasjon om korleis de søkjer godkjenning, og for meir informasjon om dei godkjende substansane og produkta.

Regelverk

Forskrift om desinfeksjonsmidler, akvakulturanlegg

§ 7. Bruk av godkjent desinfeksjonsmiddel

Ved desinfeksjon av akvakulturanlegg, transportenheter og utstyr pålagt i eller med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., eller dens forskrifter, skal det kun benyttes listeført preparat som er godkjent i henhold til § 4. Listen kunngjøres på www.mattilsynet.no.
Sjøvann kan anvendes som fortynningsmiddel, dersom desinfeksjonsmiddelet er godkjent for slik bruk.
Gjelder desinfeksjonen en eller flere navngitte sykdommer, skal desinfeksjonsmidlet være godkjent til bruk mot vedkommende gruppe smittestoff (bakterier, virus eller sopp). Mattilsynet kan gi pålegg om valg av godkjent desinfeksjonsmiddel.
Dersom det ikke er godkjent desinfeksjonsmiddel som er egnet i forbindelse med bekjempelse av en aktuell sykdom, kan Mattilsynet gi tillatelse til at det nyttes andre preparater eller virkestoffer dersom disse er utprøvd mot det spesifikke smittestoffet.
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no