Til hovedinnhold

Bonamiose

Få tilfeller av bonamiose og marteliose i Norge

Parasittene Bonamia ostreae og Marteilia refringens har ikke vært påvist i Norge siden 2008.

Det er opprettet en beskyttelse- og overvåkningsone utenfor Arendal etter bonamiose ble påvist der i 2008.

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Bonamiose er en skjellsykdom som forårsakes av parasitten Bonamia ostreae. Dette er en liste 2 sykdom, og mistanke skal meldes til Mattilsynet.

Bekjempe sykdommen