Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal

Publisert

Mattilsynet har 5. februar 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Heim, Tingvoll og Aure kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag.

ILA ble i mai 2022 påvist på lokalitet 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag.

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 5. februar 2024.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 5. februar 2026.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument – opphevelse av vernesone for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Endringsforskrift – opphevelse av vernesone for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Kart – ILA restriksjonssone for Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Rune Torbjørn Knutzen, Mattilsynet Region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen, tlf.: 22 77 84 94

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49