Tema

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 15.05.2023

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.

Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se «Lokale forskrifter» lenger nede på siden.

Mattilsynet har laget en veileder for de som har lokaliteter - eller skal utføre aktiviteter i - et kontrollområde for ILA. Veilederen er et flytskjema som gir svar på de vanligste spørsmålene Mattilsynet får: ILA – Krav i kontrollområder (veileder)

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF

Gebyrer

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt. Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet