Tema

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Publisert 29.01.2018     Sist endret 21.09.2021

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.

Siden ILA er en alvorlig smittsom sykdom, har Mattilsynet utarbeidet bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.

Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se «Lokale forskrifter» lenger nede på siden.

BarentsWatch Fiskehelse: Interaktivt kar som viser lakselus- og sykdomssituasjonen i oppdrettsanleggene

Høring

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland

Send oss innspill innen: 19.11.2021

Høring

Høring: Forslag til endring av mal for kontrollområdeforskrift for ILA

Send oss innspill innen: 08.11.2021

Høring

Høring: Forslag til endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål, Bodø, Beiarn kommuner, Nordland

Send oss innspill innen: 03.11.2021

Høring

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Send oss innspill innen: 01.11.2021

Høring

Høring: Forslag til endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Strand, Randaberg, Kvitsøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Send oss innspill innen: 29.10.2021

Høring

Høring: Endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland

Send oss innspill innen: 29.10.2021

Regelverk og veiledning

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-SAV-GYRO-ILA, 2018-02PDF

Gebyrer

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt. Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer