Infeksiøs lakseanemi (ILA)


Publisert 28.05.2013 | Sist endret 01.07.2016

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks men har ingen betydning for folkehelsen. Tapene kan være betydelige selv om ikke dette alltid er tilfelle. Under gitte vilkår har vi også i Nord-Norge sett at tapene har kunnet passere 90 prosent.

ILA regnes som en alvorlig smittsom sykdom i Norge og Mattilsynet har utarbeidet en bekjempelsesplan for håndtering av slike saker fra det øyeblikk mistanke oppstår. EU har sykdommen på sin liste over ikke-eksotiske sykdommer.

Ved utbrudd av ILA blir det ofte opprettet et kontrollområde for å bekjempe sykdommen og for å begrense videre smittespredning. Gjeldende kontrollområder er fastsatt ved forskrift av Mattilsynet, se «Lokale forskrifter» lenger nede på siden.

Mer om infeksiøs lakseanemi (ila)

Gjeldende regelverk

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistenkt sykdomstilfelle/skadegjørerAltinn
1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-ILA, 2015-04 specimenPDF

Beredskap

Faglig beredskapsplan: Infeksiøs lakseanemi utenfor friområder (PDF)

Risikovurderinger

Gebyrer

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt. Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet 

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev