Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland, med virkning fra 27. desember 2023 

Publisert

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland, med virkning fra 27. desember 2023.

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland, med virkning fra 27. desember 2023 

ILA ble i juli 2023 påvist på lokalitet 35517 Vadholmen i Øygarden kommune i Vestland fylke.  

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 27. desember 2023. 

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Øygarden, Alver og Fedje kommuner, Vestland»

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 27. desember 2025. 

Tilhørende dokumenter

Endringsforskrift - opphevelse av vernesone for ILA i Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland

Fastsettelsesdokument- opphevelse av vernesone for ILA i Øygarden, Alver, Austrheim og Fedje kommuner, Vestland

Kart - Restriksjonssone for ILA i Øygarden, Alver og Fedje kommuner, Vestland

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Cecilie Ihle, Mattilsynet region Sør og Vest, avdeling akvakultur region sør og vest, tlf.: 22 77 80 44.

Rådgiver/jurist Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49.