Til hovedinnhold

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal

Publisert

Mattilsynet har 18. mars 2024 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal.

ILA ble i august 2024 påvist på lokalitet 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal.  

Anleggene i vernesonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden er over 18. mars 2024.

Vernesonen oppheves og det etableres en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover. Den nye tittelen på forskriften vil være: «Forskrift om restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Volda, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal”.

Restriksjonssoneforskriften oppheves automatisk i tråd med forskriften, to år etter at vernesonen i forskriften ble opphevet, dvs. 18. mars 2026.

Tilhørende dokumenter

Fastsettelsesdokument - opphevelse av vernesone for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal

Endringsforskrift - opphevelse av vernesone for ILA i Volda, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal

Kart - ILA restriksjonssone for Volda, Herøy, Sande, Vanylven, Ulstein og Ørsta kommuner, Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Fagrådgiver Rune T. Knutsen, Mattilsynet region Midt, seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen tlf.: 22 77 80 44

Rådgiver Lina Eide Hustvedt, Mattilsynets hovedkontor, avdeling regelverk og kontroll, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf.: 22 77 92 49