Til hovedinnhold
Søk

Koi herpesvirus – KHV

KHV er kun aktuelt for zoobitikkar og akvariebransjen

Herpesviruset er smittsamt blant karper og representerer derfor i første rekkje ei problemstilling for zoobutikkar og akvariebransjen.

Varsle om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Varsle Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sjukdommen

Dette herpesviruset angrip karpefisk og er tilnærma 100 prosent dødeleg for fisken. Sjukdommen er listeført som ikkje-eksotisk sjukdom etter forskrift om smittsame sjukdommar, akvatiske dyr. Mistanke om sjukdommen skal meldast til Mattilsynet.

Symptom

Typiske teikn på sjukdommen er skada vev på gjellene. Blødande gjeller, innsokne auge eller flekker på skinnet kan også førekomme.

Korleis smittar sjukdommen?

Herpesviruset er smittsamt blant karper og representerer derfor i første rekkje ei problemstilling for zoobutikkar og akvariebransjen.