Rapport

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

Publisert
Hva ble undersøkt?

Miljø-DNA i vassdrag med tidligere funn av krepsepest inkl. nærliggende risikoområder.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Smitte av Aphanomyces astaci ved hjelp av miljø-DNA (e-DNA).

Funn av miljø-DNA fra signalkreps.

Funn av miljø-DNA fra edelkreps.

Hva fant vi?

Smitte av krepsepest ble avdekket i kontrollsonen i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget.

Hvem utførte oppdraget?

Veterinærinstituttet

Fil
rapport_overvakingsprogram_for_krepsepest2020 (PDF)