Til hovedinnhold

Krepsepest

Påvist krepsepest i i Hæravassdraget

Mandag 10. juli ble det påvist krepsepest (Aphanomyces astaci) i Hæravassdraget, i Indre Østfold. Krepsepesten har spredt seg oppover i Hæravassdraget, og mistanken om aktiv krepsepest er derfor bekreftet av analyser gjennomført av Veterinærinstituttet.

Les mer om påvisningen av krepsepest her

Oppdatert

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

  • grunn til mistanke om listeført sykdom
  • påvising av listeført sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i denne listen), eller sekundært bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps (som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse), inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). 

Krepsepest er en Liste 3 sykdom og forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Symptomer

Lokal hvitfarging av muskulaturen under det tynne bukskjoldet (cuticula) og mellom leddene på beina (peripoder), samt brunaktige fargeforandringer i skallet (melanisering) er også beskrevet.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og kan spres på fire måter:

  • med fremmede krepsearter eller krabbearter som er motstandsdyktige bærere av sykdommen
  • med syk edelkreps 
  • med smittefarlig vann i eller på vanntanker, båter, fiskeutstyr, etc. 
  • med fisk som har spist smittet kreps (smitte spres med avføring.