Til hovedinnhold

Krepsepest

Påvist krepsepest i i Hæravassdraget

Mandag 10. juli ble det påvist krepsepest (Aphanomyces astaci) i Hæravassdraget, i Indre Østfold. Krepsepesten har spredt seg oppover i Hæravassdraget, og mistanken om aktiv krepsepest er derfor bekreftet av analyser gjennomført av Veterinærinstituttet.

Les mer om påvisningen av krepsepest her

Oppdatert

Varsle om listeført sykdom på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Mattilsynet skal varsles med en gang ved:

 • grunn til mistanke om listeført sykdom
 • påvising av listeført sykdom
 • mistanke om / påvisning av ny smittsom sykdom (emerging disease)
 • økt dødelighet på akvatiske dyr

Slik varsler du:

 1. E-post til varslingspostkassen til riktig avdeling i Mattilsynet, se liste med adresser (Mattilsynet anbefaler varsling per e-post.)
 2. Mattilsynets skjematjeneste
 3. Telefon 22 40 00 00 ved mistanke om / påvisning av listeført sykdom for første gang i Norge, eller i et nytt område eller i et område med fristatus for sykdommen.

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps (som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse), inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). 

Krepsepest er en Liste 3 sykdom og forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Symptomer

Lokal hvitfarging av muskulaturen under det tynne bukskjoldet (cuticula) og mellom leddene på beina (peripoder), samt brunaktige fargeforandringer i skallet (melanisering) er også beskrevet.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og kan spres på fire måter:

 • med fremmede krepsearter eller krabbearter som er motstandsdyktige bærere av sykdommen
 • med syk edelkreps 
 • med smittefarlig vann i eller på vanntanker, båter, fiskeutstyr, etc. 
 • med fisk som har spist smittet kreps (smitte spres med avføring.