Til hovedinnhold
Søk

Krepsepest

Flere vassdrag i Norge bekjempes mot krepsepest

Flere vassdrag er under overvåkning av Mattilsynet.

Alle kontrollområdene for krepsepest

Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.

Oppdatert

Melding om sykdom på oppdrettsfisk og akvatiske dyr

Meld fra til Mattilsynet dersom det er

  • grunn til mistanke om sykdom
  • påvising av sykdom
  • økt dødelighet på akvatiske dyr

Ring straks 22 40 00 00.

Send deretter skriftlig varsel på e-post (finn riktig adresse i vedlegg 1) eller bruk Mattilsynets skjematjeneste. 

Mattilsynets skjematjeneste

Om sykdommen

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps (som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse), inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). 

Krepsepest er en Liste 3 sykdom og forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Symptomer

Lokal hvitfarging av muskulaturen under det tynne bukskjoldet (cuticula) og mellom leddene på beina (peripoder), samt brunaktige fargeforandringer i skallet (melanisering) er også beskrevet.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og kan spres på fire måter:

  • med fremmede krepsearter eller krabbearter som er motstandsdyktige bærere av sykdommen
  • med syk edelkreps 
  • med smittefarlig vann i eller på vanntanker, båter, fiskeutstyr, etc. 
  • med fisk som har spist smittet kreps (smitte spres med avføring.