Smittepress frå lakselus

Kvar veke legg Havforskingsinstituttet ut rapport som viser smittepresset av lakselus i produksjonsområda.

Publisert

Rapportane er utarbeidde på oppdrag av Mattilsynet og er viktig for det førebyggjande arbeidet til oppdrettarane mot lakselus.

Rapporten viser vekevis for kvart produksjonsområde:

  • sjøtemperaturar pr veke samanlikna med tidlegare år (frå 2012)
  • talet på fisk i sjøen
  • det samla talet rapporterte holus
  • berekna utslepp samla av nyklekte luselarvar (summert over alle anlegg som rapporterer i PO),
  • berekna utslepp av luselarvar per anlegg (viser berre innbyrdes variasjon innanfor PO!) .
  • Tetthet av smittsomme lakseluslarver (per kvadratmeter)
  • kart som viser smitte av lakselus-kopepoditter mellom lokalitetar i kvart PO for ein definert periode tilbake i tid

Du finn nyaste og tidlegare rapportar i menyen til venstre på Havforskingsinstituttet sitt lakseluskart.