Skip to main content
Rapport

Vandring hos postsmolt av laks fra Vikedals- og Dirdalselven i Boknafjorden 2021

Forsøkene med sporing av vandring hos laks ved hjelp av akustisk telemetri startet i 2020, hvor laksesmolt fra Dirdalselven (n=150) i Høgsfjorden og Vikadalselven (n=148) i Vindafjord ble fanget og merket med akustiske merker.

Publisert

Dette forsøket ble fulgt opp i 2021 hvor det ble merket 148-150 laks fra hver av disse elvene. Denne rapporten omhandler resultatene fra 2021.

Fil
rapport fra havforskningen 2022-20[58] (PDF)