Tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom (PD) på oppdrettsfisk

Mattilsynet har utarbeidet en tiltaksplan for å bekjempe pankreassykdom (PD) på oppdrettsfisk på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert

Tiltaksplanen gir en oversikt over faglige og forvaltningsmessige rammer som vil legges til grunn for arbeidet med å forebygge, begrense og bekjempe fiskesykdommen pankreassykdom i Norge: 

Formålet med tiltaksplanen er å sikre en mest mulig enhetlig og god håndtering av utbrudd av PD, og dermed gi en større forutsigbarhet for næringen.

Planen viser hvordan utbrudd vil behandles avhengig av hvor i landet utbruddet skjer, og tar utgangspunkt i kravene i regelverket for bekjempelse av PD: 

Myndighetenes mål er å redusere konsekvensene av sykdommen i PD-sonen, hindre etablering i de nasjonale overvåkingssonene og å begrense utbredelsen av virustypene som forårsaker PD.

En konsekvent forvaltningspraksis har forhindret etablering av PD i Nord-Norge. Mattilsynet ønsker å opprettholde en sterk grense mellom PD-sonen og de nasjonale overvåkingssonene.

Regelverket og forvaltningspraksis åpner opp for en mer områdevis forvaltning med koordinert drift og brakklegging. For å oppnå bedre kontroll innenfor endemiske områder er imidlertid godt samarbeid mellom oppdrettsaktørene og Mattilsynet helt avgjørende.