Kompetansekrav for fiskevelferd

For å sikre oppdrettsfisken god fiskevelferd, må alle som håndterer eller har ansvar for levende fisk på oppdrettsanlegg, kultiveringsanlegg, slakteri, brønnbåter og andre transportmidler for oppdrettsfisk ta kurs i fiskevelferd.

Publisert

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at ansatte har kompetanse i fiskevelferd og gjennomfører fiskevelferdskurs. Dokumentasjon på gjennomført kurs skal oppbevares på virksomheten.

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene kan dokumentere fiskevelferdskompetanse.

Konkrete krav og rammer til kurs er gitt i regelverket (se nedenfor). 

For kurs for slakteriansatte er det gitt ytterligere veiledning om rammer og læringsmål for kurset i veilederen Krav til god fiskevelferd ved slakterier for akvakulturdyr (kapittel 3.2)

Kravene til fiskevelferdskompetanse finnes i regelverket:

Regelverk

Akvakulturdriftsforskriften §6

Forskrift om transport av akvakulturdyr §12

Forskrift om slakterier mv. for akvakulturdyr §11