Retningslinjer ved etablering og utviding av anlegg

Etablering og utviding av eit akvakulturanlegg må vere godkjent av Mattilsynet etter forskrift om utviding av akvakulturanlegg osb.

Publisert

Nyetableringa eller utvidinga skal ikkje innebere ein uakseptabel risiko for spreiing av smitte.

Sjå heimlar i regelverket (PDF)

Regelverk

Forskrift om utvidelse av akvakulturanlegg mv