Registrering og godkjenning i henhold til forskrift om fôrhygiene

Med få unntak skal alle virksomheter i fôrkjeden, fra primærproduksjon til virksomheter, omsettere, lagerhold og transportører, være registrert eller godkjent.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Registrering og godkjenning av virksomheter i fôrindustrien
  2. Registrering av primærprodusenter
  3. Registrering av hestehold
  4. Registrering av transportører
  5. Registreringskrav for forsøksfôrinstitusjonar

Kravet til registrering, eventuelt godkjenning, følger av Forskrift om fôrhygiene som gjennomfører forordning nr. 183/2005.

Noen fôraktiviteter krever også registrering eller godkjenning etter TSE-forskriften. Der stilles det også krav om kontroll og styring for å sikre sporbarhet, trygt fôr og helsemessig trygg mat.

Hvorvidt en virksomhet skal registreres eller godkjennes avhenger av virksomhetens aktivitet. Det er den driftsansvarlige for virksomheten som har ansvaret for registrering/godkjenning samt etterlevelse av relevant regelverk. Registrering og søknad om godkjenning gjøres via skjemaet «Ny fôrvarevirksomhet» i Mattilsynets skjematjeneste.

Veiledning om produksjonsformer i skjemaet «Ny fôrvarevirksomhet»

Når du er registrert eller blir godkjent, tildeles du et registrerings-/godkjenningsnummer som består av den internasjonale ISO-koden for Norge (NO) og et flersifret nummer. Godkjente virksomheter vil i tillegg få tegnet α før NO. Du komme på en offentlig liste over registrerte-/godkjente fôrvirksomheter på mattilsynet.no.

Det at alle ledd i fôrkjeden skal være registrert eller godkjent gjør det mulig for Mattilsynet å gjennomføre offentlig kontroll. Det er bare tillatt å anskaffe og benytte fôrvarer fra virksomheter som er registrert/godkjent (forskrift om fôrhygiene jf. forord. 183/2005, art. 5, nr. 6) og listene kan brukes til å sjekke at de du handler med er registrert/godkjent.

Se listen med godkjente produkter og virksomheter