Høring nr. 5 2023 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Publisert
Høringsfrist

Høringen omhandler 24 rettsakter som endrer forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer Jf. forordning (EU) nr. 1831/2003 og som er akseptable og EØS-relevante for Norge. Endringene gjelder fornyet godkjenning av  11 ensileringsmidler, fornyer godkjenning av to fordøyelsesforbedrende midler, korrigering av fem forordninger, godkjenning av 19 nye tilsetningsstoffer/preparater ink. 10 aromastoffer,  re-godkjenning av fire tilsetningsstoffer/preparater og godkjenning av utvidet bruk av to tilsetningsstoffer.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)