Høring nr. 1 2024 - Endringer i fôrtilsetningsstoff-forskriften

Publisert
Høringsfrist

Høringen omhandler 16 rettsakter som endrer forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer jf. forordning (EU) nr. 1831/2003, og som alle er akseptable og EØS-relevante for Norge.  Endringene gjelder fornyet godkjenning av fire tilsetningsstoffer, korrigering av to forordninger, godkjenning av syv nye tilsetningsstoffer/preparater,  re-godkjenning av to tilsetningsstoffer/preparater og avslag på godkjenning av den astaxanthinrike gjæren Phaffia rhodozyma.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)