Høring- Endring av fôranalyseforskriften

Publisert
Høringsfrist

Fôranalyseforskriften stiller krav om hvordan prøvetaking og analyser av fôrvarer skal gjennomføres  ved offentlig kontroll. Dette for å sikre at offentlig kontroll gjennomføres på samme måte for alle  virksomheter som blir kontrollert. Forskriften gir føringer på hvordan analysesvar skal vurderes.   Dette er viktig for at alle prøver skal håndteres likt. Vedlegg I, II, III, IV, V og VII til forordningen er  revidert og oppdatert. Vedlegg VIII slettes 

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)