Til hovedinnhold

Listen over merkepliktige allergener oppdateres

Publisert
Høringsfrist

European Food Safety Authority (EFSA) har undersøkt om behensyre fra sennepsfrø, brukt i produksjon av emulgatorene E470a, E471 og E477, forårsaker allergi eller intoleranse hos mennesker. EFSA har i en vitenskapelig rapport konkludert med at det er ekstremt usannsynlig, ≤ 1%, at oralt inntak av emulgatorene E470a, E471 and E477 årsaker en allergisk reaksjon hos sennepsallergiske individer. På bakgrunn av dette er det forslag om å endre punkt 10 i vedlegg II i matinformasjonsforordningen, slik at virksomheter ikke lengre trenger å merke disse emulgatorene som allergener.

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)