Tidlig høring - opprettelse av segmenter med fjørfeanlegg for helsestatus og sykdomsbekjempelse

Publisert
Høringsfrist

Høringen gjennomfører nye bestemmelser om godkjenning av segmenter av fjørfeanlegg. Et segment defineres som en delpopulasjon av fjørfe som holdes på ett eller flere anlegg med et særskilt system for biosikkerhet og overvåkning. Anleggene i segmentet får på bakgrunn av dette en særskilt helsestatus for høypatogen fugleinfluensa og Newcastlesyke. Dette betyr at anleggene i segmentet ikke berøres av tiltakene i en restriksjonssone dersom det blir utbrudd av disse sykdommene i nærområdet. Godkjenningen gis på spesifikke vilkår og kontinuerlig oppfølging av særskilte krav. Ved sykdomsutbrudd i ett eller flere av anleggene i segmentet eller dersom kravene ikke etterleves i ett eller flere av anleggene i segmentet, vil godkjenningen av segmentet trekkes tilbake.

De nye bestemmelsene erstatter tidligere forordning (EU) 2009/616 som inneholdt tilsvarende bestemmelser. Disse er per dags dato kun tatt i bruk i Nederland og Frankrike. De nye bestemmelsene er justert etter erfaringer og tilpasset nye dyrehelsebestemmelser (AHL).

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)