Høring - oppføring av terbufos i forskrift om varsling ved eksport av visse farlige kjemikalier

Publisert
Høringsfrist

Forslaget gjelder oppføring av et nytt plantevernmiddel, terbufos, i vedlegg 1 til forskrift om varsling ved eksport av visse farlige kjemikalier. 

Følg prosessen

Se hele prosessen (hoering.no)