Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Sluttrapport for nasjonal aksjon kjæledyr 2022

Mattilsynet deltok høsten 2022 i EU-kommisjonens koordinerte kontrollprogram om ulovlig omsetning og forflytning av hunder og katter.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Vi undersøkte saker der det var mistanke om planlagt og bevisst ureglementert innførsel av kjæledyr. Tilsynet ble gjennomført av Mattilsynets inspektører.

Tidsrom
1. september 2022 til 20. desember 2022
Hva lette vi etter?

Vi så etter kjæledyr som blir tatt inn som privat innførsel, og selges videre (kommersiell innførsel fordekt som ikke-kommersiell innførsel), og vi var oppmerksomme på om slik innførsel kunne være organisert og del av et større nettverk. Vi sjekket kjæledyrenes dokumenter (pass, prøvesvar og helsesertifikater) for å se om de kunne være forfalsket.

Hva fant vi?

Seks hunder og en kattunge som ble inkludert i aksjonen. Hundene hadde mangelfulle/forfalskede dokumenter. To av hundene ble avlivet, tre ble returnert til opprinnelseslandet, en ble plassert på karantenestasjon og vaksinert før frigivelse til eier. Kattungen ble også returnert, den hadde forfalsket dokumentasjon og manglet rabiesvaksine. Dyrene kom fra Spania, Georgia, Iran, Hellas via Serbia og en muligens fra Bosnia.

Norge rapporterte fire svindelsaker til det europeiske meldesystemet iRASFF.

Fil
Sluttrapport for nasjonal aksjon kjæledyr 2022 (PDF)