Import av ikke-animalske matvarer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Enkelte matvarer kan inneholde stoffer som kan gjøre oss syke, og i Norge har vi jevnlige sykdomsutbrudd som eksempelvis er forårsaket av virus og bakterier i ulike importerte grønnsaker. Som importør er det ditt ansvar å sikre at varene du importerer for videresalg er trygge for forbruker.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hva er en ikke-animalsk vare?
  2. Meld fra til Mattilsynet dersom du ønsker å importere ikke-animalske (vegetabilske) matvarer fra land utenfor EU/EØS
  3. Hvilke ikke-animalske (vegetabilske) matvarer skal grensekontrolleres, og hvordan gjennomføres det?
  4. Hvorfor må noen ikke-animalske varer fra tredjestater grensekontrolleres?
  5. Er det krav til helsesertifikater for ikke-animalske varer importert direkte fra land utenfor EU/EØS?
  6. Ulovlig import
  7. Grensekontrollstasjoner
  8. Gebyr

Det er ulike regler avhengig av hvilken type matvare du vil ta inn – og fra hvilket land. Du må derfor gjøre deg kjent med hvilke regler som gjelder for din importvirksomhet før import.