Import av varer med krav til CHED skal meldes i TRACES

Import av varer med krav til medfølgende CHED (Common Health Entry Document) skal meldes i EU-databasen TRACES. Slike varer skal ikke meldes via Mattilsynets skjematjeneste.

Publisert

Ved innmelding i TRACES fylles CHED ut og sendes automatisk til det innførselsstedet/grensekontrollstasjon importøren velger.

Del I av CHED krever en signatur fra ansvarlig for forsendelsen. Signert CHED del I leveres til valgt innførselssted før kontrollen skal finne sted. Signert CHED kan leveres enten fysisk eller i skannet versjon pr e-post. Varene skal meldes senest én arbeidsdag før varenes ankomst til innførselsstedet.

Se Mattilsynets side om TRACES for informasjon om innlogging og bruk.

Se også: