Til hovedinnhold

Innførsel av biprodukter og avledede produkter

Ved innførsel av animalske biprodukter og avledede produkter fra EU/EØS er det krav om tre typer meldinger til Mattilsynet.

Publisert

1. Melding i TRACES

Fra avsendervirksomhet for kategori 1 og 2 og bearbeidet animalske protein.

Fiskemel og insektsmel er eksempler på bearbeidet animalsk protein.

TRACES NT (europa.eu)

Slik gjør du

2. Importør skal melde innførsel av animaliebiprodukter til Mattilsynet

Meldeplikten gjelder for all innførsel av animalske biprodukter.

  • Meldeplikten er regulert av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.).

  • Både importør og første mottaker i Norge skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel kan skje. Importør registrerer seg og førstemottaker ved skjema "Ny importør av biprodukter".

  • Registrert importør melder innførsel av hvert parti ved skjema «Import av biprodukter» på Mattilsynets skjematjenester.

  • Importør skal melde innførsel senest 24 timer før varen ankommer første mottaker.

  • Meldinger om innførsel av animalske biprodukter behandles lokalt i Mattilsynet, ut i fra importøren som melder og første mottaker av varen.

Finn skjemaene i Mattilsynets skjematjeneste

3. Søknad om forhåndstillatelse for kategori 1 og 2 materiale

Skjemaet er vedlagt i forordning 142/2011 VEDLEGG XVI, Kapittel III, Avsnitt 10)