Til hovedinnhold

Når skal du bruke tollager?

Når du importerer animalske produkter som kjøtt, melk, ost, egg og honning, må disse alltid gjennomgå veterinær grensekontroll hos Mattilsynet og være godkjent for fri omsetning før de settes på tollager.

Publisert

Varene dette gjelder er animalske produkter som kjøtt, melk, ost, egg, honning, noen typer kjæledyrfôr, tyggebein o.l. som importeres fra tredjestater (land utenfor EU/EØS), se positivlisten (nederst på siden under "Regelverk)).

Unntak gjelder for visse langtidsholdbare sammensatte produkter som ikke inneholder bearbeidet kjøtt, se negativlisten (nederst på siden under "Regelverk"). 

Oversikt over når varene kan legges på tollager:

Hvor kommer varene fra?Veterinær grenskontrollTollager
Produsert i EU/EØSIngen veterinær grensekontrollKan legges direkte på norsk tollager
Importert fra tredjeland til EU/EØS, kontrollert på veterinær grensekontrollstasjon i EU/EØSKrav om veterinær grensekontroll på grensen til EU/EØS og godkjenning for fri omsetningKan deretter legges på norsk tollager
Importert fra tredjeland direkte til NorgeKrav om veterinær grensekontroll på grensen til Norge og godkjenning for fri omsetningKan deretter legges på norsk tollager

Dersom du er usikker på om varen du skal importere er grensekontrollpliktig, kan du se om varen er listet opp i positivlisten eller negativlisten.

Regelverk