Innførsel av levende akvakulturdyr fra EU/EØS (samhandel)

Å ta inn levende akvakulturdyr, som for eksempel rogn og akvariefisk, fra andre land til Norge, utgjør en risiko for å introdusere smittsomme sykdommer som kan ha store konsekvenser.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Samhandel fra EU/EØS land
  2. Tillatelse fra Miljødirektoratet og registrert hos Mattilsynet og i Traces
  3. Vurderinger som må gjøres ved samhandel levende akvakulturdyr
  4. Norge har fristatus for noen sykdommer
  5. Det er ikke krav til veterinær grensekontroll ved samhandel
  6. Unntak fra regelverket for anlegg med forskningsformål

Med levende akvakulturdyr menes dyr i alle livsstadier, herunder egg, sæd og gameter, av

  • fisk som tilhører overklassen Agnatha og klassene Chondrichthyes
  • Sarcopterygii og Actinopterygii
  • bløtdyr som lever i vann, og som tilhører rekken Mollusca
  • krepsdyr som lever i vann, og som tilhører underrekken Crustacea

Rogn og melke regnes også som levende akvakulturdyr.