Til hovedinnhold

Meldesystemer – hva skal meldes hvor?

Oversikten under er ment som hjelp til hva som skal meldes i hvilket system når du skal importere

Faglig oppdatert
 • Matvarer,
 • Fôrvarer,
 • Dyr
 • Matkontaktmaterialer.

Du kan også kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet for nærmere informasjon.

TRACES NT

 • Import av levende dyr, animalske matvarer og andre animalske produkter direkte fra stater utenfor EØS-området. Her skal importør/ansvarlig for lasten i Norge varsle Mattilsynet om importen minimum 24 timer før varenes ankomst, ved å fylle ut første side av Common Health Entry Document (CHED) i TRACES NT.
   
 • Utførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat til EØS-stater. Her skal avsender i Norge fylle ut første del av helsesertifikatet i TRACES NT. Dette sendes da elektronisk til Mattilsynet for godkjenning.
   
 • Innførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat fra EØS-stater. Her er det virksomheten i avsenderlandet og avsenderlandets myndighet som er ansvarlige for å sende helsesertifikatet til norske myndigheter ved hjelp av TRACES NT
   
 • Import av ikke-animalsk mat- og fôrvarer som er omfattet av forordninger eller forskrifter listet opp under "regelverk" nederst på siden.

Mattilsynets skjematjenester

Import / innførsel av følgende produkter meldes i Mattilsynets skjematjenester:

 • Poteter som skal følges av sunnhetssertifikat
 • Korn og frø som skal følges av sunnhetssertifikat
 • Tømmer, trelast og trevirke som skal følges av sunnhetssertifikat
 • Planter, plantemateriale og andre smittebærende emner som skal følges av sunnhetssertifikat
 • Avskårne blomster av orkidéfamilien fra Thailand
 • Levende dyr, inkludert levende fisk, fra EØS
 • Avlsmateriale, inkludert sæd, embryo og rogn, fra EØS
 • Produkter med animalsk innhold, som ikke er fôrblanding eller skal til humant konsum, fra EØS
 • Ikke-animalske matvarer og fôrvarer fra stat utenfor EØS. Dette gjelder ikke for ikke-animalske risikoprodukter fra visse stater utenfor EØS, som er omfattet av de forordninger eller forskrifter nevnt ovenfor (disse skal meldes via TRACES NT).
 • Det er videre et unntak fra meldeplikt for produkter nevnt i importkontrollforskriften vedlegg I.

Regelverk

Forskrift om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter