Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)

Europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat, fôr og matkontaktmaterialer mellom myndighetene i medlemslandene i EU, EFTA, Sveits samt European Food Safety Authority (EFSA) og EU-kommisjonen.

Publisert

Norges RASFF-kontaktpunkt er lagt til Mattilsynets hovedkontor, avdeling juridisk og internasjonalt arbeid, seksjon grensekontroll og kriminalitet.

Alle medlemsland er forpliktet til raskt å informere via RASFF dersom det avdekkes at helsefarlig mat eller fôrvare kan være på markedet, og som da krever at landene følger opp produkt og virksomhet i de berørte landene. Denne varslingsplikten følger av Matlovsforskriftens artikkel 50, og gjelder for alle land og virksomheter som påviser direkte eller indirekte helsefare med produkter som er importert, eksportert eller samhandlet. Som virksomhet skal du alltid varsle ditt lokale Mattilsyn, som vil varsle saken videre i meldesystemet.

Er din virksomhet berørt av helsefarlig mat på markedet?

Dersom din virksomhet er berørt av en melding fra et annet land, vil ditt lokale Mattilsyn følge deg opp. Av hensyn til konfidensialitet kan vi dessverre aldri sende hele meldingen til deg og din virksomhet.

Mer informasjon om RASFF finner du på EU kommisjonens nettsider. Der er det også en søkbar database over alle utsendte RASFF-meldinger (anonymisert) samt EUs årsrapporter.

EU-kommisjonens nettsider om RASFF (ec.europa.eu)

Regelverk

Matlovsforskriften – artikkel 50