Til hovedinnhold
Klagesak

Avslag på søknad om nytt oppdrettsanlegg da nabolokalitetene ikke hadde god nok kontroll med lakselus

Etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret ble avslått. De nærmeste anleggene har utfordringer med lakselus med flere brudd på lusegrensen.

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2020/008671
Resultat
Ikke medhold

Bakgrunn

Lokaliteten har tidligere vært godkjent for matfiskproduksjon, men har ikke vært i drift på mange år. Hovedspørsmålet i denne saken er om etableringen av anlegget vil innebære uakseptabel risiko for spredning av sykdom. 

Vurdering

Ved etablering av et nytt anlegg legger Mattilsynet vekt på hvordan lusesituasjonen har vært i andre anlegg i nærområdet som har stor grad av smittekontakt med det aktuelle anlegget. 

I denne saken er det to anlegg som ligger nærmere enn 5 km fra den omsøkte lokaliteten, som har hatt flere luseoverskridelser de siste årene. Totalt sett mener vi at lusesituasjonen ikke er under god nok kontroll i nærområdet. 

Selskapet foreslår for å redusere risikoen for spredning av sykdommer, som tubenot, luseskjørt og stor smolt. Tiltakene vil etter vår vurdering ikke redusere smitterisikoen tilstrekkelig til at en etablering av anlegget vil medføre akseptabel risiko for spredning av sykdom. 

Konklusjon

Klagesaksenheten stadfestet vedtaket om avslag om etablering av matfiskanlegget på grunn av uakseptabel risiko for spredning av sykdommer. 

Du kan be om innsyn i saken via einnsyn 2020/007671

Regelverk

Matloven - matl

Dyrehelseforskriften