Til hovedinnhold
Klagesak

Ikke krav om fysisk lukket transport av slaktefisk med påvist furunkulose

Smitterisikoen ved vanlig semilukket transport var lav og akseptabel, forutsatt at oppdretteren la frem dokumentasjon på tilfredsstillende desinfeksjon av transportvannet, og internkontroll. 

Publisert
Avgjort dato
Saksnummer
2022/49556
Resultat
Medhold

Bakgrunn

En oppdretter hadde søkt om tillatelse til semilukket transport av slaktefisk fra et anlegg med påvist furunkulose. De ville slippe ut desinfisert transportvann under gjennomføringen av transporten. Regionen avslo søknaden og stilte krav om at brønnbåten måtte transportere fisken med lukket brønn, uten utslipp av transportvann. 

Vurdering

Dersom det er nødvendig for å ivareta hensynet til å hindre spredningen av furunkulose kan Mattilsynet med hjemmel i dyrehelseforskriften stille krav om lukket transport uten utslipp av transportvann. Klagesaksenheten vurderte smitterisikoen ved bruk av brønnbåt som tilfredsstiller kravene til smittehygiene i forskrift om transport av akvakulturdyr og IK-akvakultur. Vi kom til at smitterisikoen var lav og akseptabel. 

I vurdering av smitterisikoen la klagesaksenheten først og fremst vekt på: 

  • Sykdomsstatus. Furunkulose var bare påvist på en enkelt fisk. 

  • Sannsynligheten for at smitte slippes ut fra båten som igjen er avhengig av 

  • Effekten av desinfeksjonen av transportvannet 

  • Om alt vann desinfiseres med den angitte UV-dosen før det slippes ut 

  • Sannsynligheten for at eventuell smitte som slippes ut fra båten, spres til og gir sykdom hos fisk slik at furunkulose etableres i nye områder, spesielt i ferskvann. 

 

Målet med forvaltningen av furunkulose er å unngå etablering av smitte i nye områder, spesielt i ferskvannsfasen. Denne målsetningen kunne bli oppnådd med bruk av mindre inngripende virkemidler. 

Konklusjon

Klagesaksenheten ga klagen medhold og endret regionens vedtak. Smitterisikoen var lav og akseptabel, forutsatt at oppdretteren la frem dokumentasjon på tilfredsstillende desinfeksjon av transportvannet, og internkontroll knyttet til båtens vannbehandlingssystem. 

 

Be om innsyn i saken via eInnsyn 2022/49556

Regelverk

Dyrehelseforskriften

Forskrift om transport av akvakulturdyr

Forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur

Forskrift om IK-Akvakultur