Dyretesting av kosmetikk i EU- og EØS-land

I EU og Norge er det forbudt å produsere, importere og omsette kosmetiske produkter som er testet på dyr. Forbudet gjelder også for ingredienser som kun brukes i kosmetikk. Forbrukere har likevel ingen garanti for at  kosmetiske produkter på det norske markedet ikke inneholder ingredienser som har vært testet på dyr.

Publisert

Kosmetikk og kroppspleieprodukter skal ved normal bruk ikke medføre helsefare. Det er regulert av kosmetikkforskriften (lovdata.no). Dette skal kunne dokumenteres. I en slik dokumentasjon har det gjerne blitt vist til dyretester.

Helt siden tidlig på 90-tallet har det vært en viktig sak for Europaparlamentet å avskaffe bruk av dyr ved testing av kosmetiske produkter og kosmetikkingredienser.

Juridisk ansvarlig person for produktet skal sørge for dokumentasjon på at forbudene mot dyreforsøk er overholdt, og skal i produktinformasjonsfilen (PIF) også redegjøre for alle dyreforsøk som er utført med produktet eller det ingredienser, uansett hvilke regler forsøkene er laget for å oppfylle – jf. artikkel 11 (2) e i kosmetikkforskriften.

Spør produsenten

Selv om EU har innført et totalforbud mot dyretesting, har forbrukere ingen garanti for at kosmetiske produkter på det norske markedet ikke inneholder ingredienser som har vært, eller fremdeles testes på dyr.

  • Produkter kan basere dokumentasjon på dyretester som er gjort før forbudene kom.
  • Kosmetikk er sammensatte produkter, der mange ingredienser også brukes til andre formål der dyretesting er tillatt. For eksempel ingredienser bruk i medisinske produkter eller husholdningsprodukter.

Spør i butikken eller ta direkte kontakt med produsenten om du usikker på om et produkt eller ingredienser som inngår er testet på dyr. 

Skille mellom testing av kosmetiske produkter og testing av kosmetiske ingredienser 

  • Kosmetiske produkter skal ikke testes på dyr. Her er det ingen dispensasjon fra forbudet.
  • Ingredienser som kun brukes i kosmetiske produkter skal ikke testes på dyr.
  • Mange ingredienser som brukes i kosmetikk har imidlertid flere bruksområder. Et tilfeldig eksempel er duftstoffet methyl salicylate. Dette stoffet brukes både i kosmetikk, medisinske produkter, mat og drikke. I de tilfellene hvor mer enn 1 tonn av et kjemisk stoff produseres eller importeres til EU/EØS per år, krever kjemikalieregelverket REACH at stoffet registreres. Er mengden mer enn 10 tonn/år må det gjennomføres en såkalt chemical safety assessment (CSA). REACH tillater/krever i visse tilfeller at ingredienser blir testet på dyr, som en siste utvei hvis det ikke finnes egnede alternative metoder, for å fremskaffe informasjon med sikte på å beskytte arbeidere i industri, samt redusere risiko for skade på miljøet.

Bruk av dyretesting vil derfor kunne omfatte ingredienser/stoffer som produseres/importeres i store nok mengder og som har flere bruksområder enn i kosmetiske produkter. Men det kan også være tilfeller hvor ECHA krever at produsentene skal utføre dyreforsøk, selv om stoffet kun brukes i kosmetikk (dersom det er mistanke om alvorlig helsefare).

informasjon om forholdet mellom reglene for dyreforsøk i REACH og kosmetikkforordningen (echa.europa.eu)

Trinnvis utfasing 

Utfasing av dyretesting innen kosmetikkområdet er en trinnvis prosess over flere år.

  • 2003: Det ble forbudt å teste kosmetikk og kroppspleieprodukter i ferdigstilt form på dyr. Det ble også forbudt å omsette kosmetikk og kroppspleieprodukter som i ferdigstilt form har vært testet på dyr.
  • 2003: Det ble også forbudt å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser til kosmetikk og kroppspleieprodukter på dyr, dersom det fantes en alternativ metode som var godkjent. Godkjente alternative metoder må brukes for å sikre forbrukerne trygge produkter.
  • 2009: Det ble totalforbud mot å teste ingredienser eller kombinasjoner av ingredienser på dyr. Også omsetning av produkter som inneholder ingredienser testet på dyr etter denne dato, ble forbudt. Her er det imidlertid et unntak for visse typer tester.
  • 2013: Det ble totalforbud mot å omsette produkter dersom de inneholder ingredienser som er testet på dyr etter denne dato. Europakommisjonen har besluttet at det ikke er mulig for en virksomhet å søke om dispensasjon fra forbudet.

Mer informasjon fra EU kommisjonens arbeid med dyretesting av kosmetikk: