Rapport

Analyse og merkevurdering av hårfarge 2017

I overvåkningsprogrammet for kosmetikk i 2017 ble 50 hårfarger analysert for innhold av aromatiske aminer. I tillegg ble det gjort en merkevurdering (språk, holdbarhet med mer.). Analyseresultatene viste få avvik, men det var mye mangelfull merking, spesielt for nasjonale språkkrav.

Publisert
Hva ble undersøkt?

50 ulike hårfarger (svart, brun og rød) til hjemme-farging og/eller profesjonelt bruk, hvorav seks til farging av øyevipper / bryn.

Tidsrom
1. januar 2017 - 31. desember 2017
Hva lette vi etter?

Aromatiske aminer (kjemisk analyse): Et utvalg av fargestoffer, der de fleste er sterkt eller ekstremt allergifremkallende, og som enten er forbudt (6 stoffer) eller tillatt innenfor angitte grenseverdier (7 stoffer).

Merkevurdering: Ingrediensliste (sjekk på ulovlige stoffer); holdbarhet; krav om at advarsler / andre forholdsregler, samt funksjon, skal være merket på norsk; adresse til ansvarlig person.

Hva fant vi?

Kjemisk analyse av de 50 hårfargene viste kun ett produkt med overskridelse av grenseverdien for det allergifremkallende stoffet p-fenylendiamin, mens det ikke ble påvist ulovlige fargestoffer.
 
Merkevurderingen fastslo brudd på merkereglene for 36 av 37 hårfarger. 80 prosent av disse (29 hårfarger) hadde ikke merking på norsk. Det var også mangler i holdbarhetsmerkingen (15 hårfarger). Noen få hadde mangler i advarselsmerking /forholdsregler eller merking av ansvarlig person. En av hårfargene (til øyevipper/bryn) hadde deklarert innhold av det forbudte aromatiske aminet o-aminofenol.

Fil
Hårfarge - analyse og merkevurdering (OK-rapport 2017) (PDF)