Til hovedinnhold

Methylisothiazolinone (MI) i kosmetikk

Methylisothiazolinone (MI) er et konserveringsmiddel som blant annet brukes i kosmetikk. Stoffet kan gi allergi, og det er derfor strenge regler for hvordan det kan brukes.

Publisert

MI brukes i mange typer produkter, for eksempel maling, men kosmetikk kommer tett på huden. Derfor er risikoen for allergi særlig høy for kosmetiske produkter. Reglene for MI i kosmetikk handler både om hvilke produkter stoffet kan brukes i, og hvor mye stoff det kan være i produktet (konsentrasjon).

Bare lov i produkter som skal vaskes av

MI er forbudt i produkter som ikke vaskes av. Dette inkluderer også våtservietter, og hårpleieprodukter som ikke skal skylles ut.

MI er likevel tillatt i produkter som skylles av huden, men bare i en svært lav konsentrasjon.

MI benyttes også som konserveringsmiddel i blanding med methylchloroisothiazolinone (MCI). En lav konsentrasjon av blandingen MCI/MI blir regnet som trygt , og er tillatt i produkter som vaskes av etter bruk. Blandingen er forbudt i produkter som ikke skal vaskes av.

Det er ikke tillatt å bruke MI sammen med blandingen MCI/MI.

Symptomer, håndtering og forebygging

MI kan forårsake en type eksem kalt allergisk kontaktdermatitt og typiske symptomer inkluderer rødhet, brennende eller stikkende følelse i huden, hevelser, blemmer og skorpedannelse i huden.

Reagerer du allergisk på et produkt, bør du slutte å bruke produktet. Blir det et stort problem for deg, bør du snakke med legen din om dette.

Hvis du er frisør, eller på andre måter arbeider med denne type stoffer i profesjonell sammenheng, bør du prøve å begrense hudeksponeringen. Du kan for eksempel vaske hudområdet, slik at produkt ikke regelmessig blir på huden over lenger tid, eller du kan bruke hansker.

Du kan varsle om bivirkninger av kosmetikk

Regelverk

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

§ 1. Gjennomføring av forordning (EF) nr. 1223/2009

EØS-avtalen vedlegg II kap. XVI nr. 1a (forordning (EF) nr. 1223/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 344/2013, forordning (EU) nr. 483/2013, forordning (EU) nr. 1197/2013, forordning (EU) nr. 658/2013, forordning (EU) nr. 358/2014, forordning (EU) nr. 866/2014, forordning (EU) nr. 1003/2014, forordning (EU) nr. 1004/2014, forordning (EU) nr.1190/2015, forordning (EU) nr. 1298/2015, forordning (EU) nr. 2016/314, forordning (EU) nr. 2016/621, forordning (EU) nr. 2016/622, forordning (EU) nr. 2016/1120, forordning (EU) nr. 2016/1121, forordning (EU) nr. 2016/1143, forordning (EU) nr. 2016/1198, forordning (EU) nr. 2017/237, forordning (EU) nr. 2017/238, forordning (EU) nr. 2017/1224, forordning (EU) nr. 2017/1410, forordning (EU) nr. 2017/1413, forordning (EU) nr. 2017/2228, forordning (EU) nr. 2018/885, forordning (EU) nr. 2018/978,forordning (EU) nr. 2018/1847, forordning (EU) nr. 2019/680, forordning (EU) nr. 2019/681, forordning (EU) nr. 2019/698, forordning (EU) nr. 2019/831, forordning (EU) 2019/1857, forordning (EU) 2019/1858, forordning (EU) 2019/1966, forordning (EU) 2020/1682, forordning (EU) 2020/1683, forordning (EU) 2020/1684, forordning (EU) 2021/850, forordning (EU) 2021/1099, forordning (EU) 2021/1902, forordning (EU) 2022/135, forordning (EU) 2022/1176, forordning (EU) 2022/1181, forordning (EU) 2022/1531, forordning (EU) 2022/2195, forordning (EU) 2023/1490 og forordning (EU) 2023/1545) om kosmetiske produkter gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Endret ved forskrifter 12 nov 2013 nr. 1400, 12 nov 2013 nr. 1401, 8 april 2014 nr. 572, 1 juli 2014 nr. 941, 29 sep 2014 nr. 1268, 4 mars 2015 nr. 184, 12 mars 2015 nr. 215, 2 nov 2015 nr. 1259, 6 juni 2016 nr. 601, 11 juli 2016 nr. 915, 26 sep 2016 nr. 1147, 26 sep 2016 nr. 1157, 10 juli 2017 nr. 1192, 30 okt 2017 nr. 1684, 18 des 2017 nr. 2285, 26 mars 2018 nr. 523, 24 sep 2018 nr. 1463, 9 mai 2019 nr. 595, 30 sep 2019 nr. 1328, 10 feb 2020 nr. 123, 23 mars 2020 nr. 443, 8 feb 2021 nr. 392, 9 mai 2021 nr. 1502 (i kraft 26 mai 2021), 1 nov 2021 nr. 3171, 21 mars 2022 nr. 459, 2 mai 2022 nr. 827, 14 des 2022 nr. 2319, 20 mars 2023 nr. 436, 2 mai 2023 nr. 664, 30 okt 2023 nr. 1744.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EF) nr. 1223/2009, artikkel 14 og vedlegg V

Artikkel 14
Begrensninger for stoffer oppført i vedleggene

1. Med forbehold for artikkel 3 skal kosmetiske produkter ikke inneholde noe av følgende:
 1. a.
  forbudte stoffer
  • -
   forbudte stoffer oppført i vedlegg II,
 2. b.
  stoffer som er omfattet av begrensninger
  • -
   stoffer som er omfattet av begrensninger, og som ikke brukes i samsvar med begrensningene fastsatt i vedlegg III,
 3. c.
  fargestoffer
  1. i.
   andre fargestoffer enn dem som er oppført i vedlegg IV, og fargestoffer som er oppført der, men som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg, unntatt hårfargeprodukter nevnt i nr. 2,
  2. ii.
   med forbehold for bokstav b), bokstav d) i) og bokstav e) i), stoffer som er oppført i vedlegg IV, men som ikke er beregnet på å bli brukt som fargestoffer, og som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg,
 4. d.
  konserveringsmidler
  1. i.
   andre konserveringsmidler enn dem som er oppført i vedlegg V, og konserveringsmidler som er oppført der, men som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg,
  2. ii.
   med forbehold for bokstav b), bokstav c) i) og bokstav e) i), stoffer som er oppført i vedlegg V, men som ikke er beregnet på å bli brukt som konserveringsmidler, og som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg,
 5. e.
  UV-filtre
  1. i.
   andre UV-filtre enn dem som er oppført i vedlegg VI, og UV-filtre som er oppført der, men som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg,
  2. ii.
   med forbehold for bokstav b), bokstav c) i) og bokstav d) i), stoffer som er oppført i vedlegg VI, men som ikke er beregnet på å bli brukt som UV-filtre, og som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg.
2. Med forbehold for en beslutning fra Kommisjonen om å utvide virkeområdet til vedlegg IV til å omfatte hårfargeprodukter, skal slike produkter ikke inneholde fargestoffer beregnet på å farge håret, bortsett fra dem som er oppført i vedlegg IV, og fargestoffer beregnet på å farge håret som er oppført der, men som ikke brukes i samsvar med vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg.
Beslutningen fra Kommisjonen nevnt i første ledd, som har som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne forordning, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 32 nr. 3.

Vedlegg V
Liste over konserveringsmidler som er tillatt i kosmetiske produkter

Preambel

 1. 1.
  I denne listen menes med
  • -
   «Salter» salter med kationene natrium, kalium, kalsium, magnesium, ammonium og etanolaminer, og salter med anionene klorid, bromid, sulfat og acetat.
  • -
   «Estere» estere av metyl-, etyl-, propyl-, isopropyl-, butyl-, isobutyl- og fenoalkohol.
M42
 1. 2.
  Alle ferdige produkter som inneholder stoffer som er oppført i dette vedlegget, og som avgir formaldehyd, skal være merket med advarselen «Avgir formaldehyd» dersom den totale konsentrasjonen av formaldehyd som avgis i det ferdige produktet, overstiger 0,001 % (10 ppm), uavhengig av om det ferdige produktet inneholder ett eller flere stoffer som avgir formaldehyd.
  Alle ferdige produkter som inneholder stoffer nevnt i første ledd, og som er i samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009 med den ordlyden som gjelder 30. juli 2022, kan imidlertid bringes i omsetning i Unionen fram til 31. juli 2024, og kan være tilgjengelige på unionsmarkedet fram til 31. juli 2026.
M42
Referanse-
nummer
Identifikasjon av stoff Vilkår
Kjemisk betegnelse/INN Navn i ordliste over vanlige navn på bestanddeler CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler Høyeste konsentrasjon i bruksklart preparat Annet Ordlyd i bruksvilkår og advarsler
a b c d e f g h i
1 Benzosyre og dens natriumsalt Benzoic acid
Sodium Benzoate
65-85-0 532-32-1 200-618-2 208-534-8 Produkter som skylles av, unntatt munnprodukter 2,5 % (syre)
Munnprodukter 1,7 % (syre)
Produkter som ikke skylles av 0,5 % (syre)
1a Salter av benzosyre, som ikke er oppført under referansenummer 1, og estere av benzosyre Ammonium benzoate, calcium benzoate, potassium benzoate, magnesium benzoate, MEA-benzoate, methyl benzoate, ethyl benzoate, propyl benzoate, butyl benzoate, isobutyl benzoate, isopropyl benzoate, phenyl benzoate 1863-63-4, 2090-05-3, 582-25-2, 553-70-8, 4337-66-0, 93-58-3, 93-89-0, 2315-68-6, 136-60-7, 120-50-3, 939-48-0, 93-99-2 217-468-9, 218-235-4, 209-481-3, 209-045-2, 224-387-2, 202-259-7, 202-284-3, 219-020-8, 205-252-7, 204-401-3, 213-361-6, 202-293-2 0,5 % (syre)
2 Propionsyre og dens salter Propionic acid, ammonium propionate, calcium propionate, magnesium propionate, potassium propionate, sodium propionate 79-09-4, 17496-08-1, 4075-81-4, 557-27-7, 327-62-8, 137-40-6 201-176-3, 241-503-7, 223-795-8, 209-166-0, 206-323-5, 205-290-4 2 % (syre)
M33
3
Salisylsyre22 og dens salter Salicylic acid
Calcium salicylate, magnesium salicylate, MEA- salicylate, sodium salicylate, potassium salicylate, TEA- salicylate
69-72-7
824-35-1, 18917-89-0, 59866- 70-5, 54-21-7, 578-36-9, 2174-16-5
200-712-3
212-525-4, 242-669-3, 261-963-2, 200-198-0, 209-421-6, 218-531-3
0,5% (syre)
0,5 % (syre)
Skal ikke brukes i produkter til barn under tre år.
Skal ikke brukes i munnprodukter.
Skal ikke brukes i produkter som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding.
Skal ikke brukes i produkter til barn under tre år, bortsett fra i sjampo.
Skal ikke brukes til barn under tre år.23
Skal ikke brukes til barn under tre år.24M33
4 Sorbinsyre og dens salter Sorbic acid, calcium sorbate, sodium sorbate, potassium sorbate 110-44-1, 7492-55-9, 7757-81-5, 24634-61-5 203-768-7, 231-321-6, 231-819-3, 246-376-1 0,6 % (syre)
M30 M30
6 Flyttet eller strøket
M26
7
Bifenyl-2-ol19 o-Phenylphenol 90-43-7 201-993-5 a) Produkter som skylles av
b) Produkter som ikke skylles av
a) 0,2 % (som fenol)
b) 0,15 % (som fenol)
Unngå kontakt med øynene. ◄M26
M39 M39
9 Uorganiske sulfitter og hydrogensulfitter5 Sodium sulfite, ammonium bisulfite, ammonium sulfite, potassium sulfite, potassium hydrogen sulfite, sodium bisulfite, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite 7757-83-7, 10192-30-0, 10196-04-0, 10117-38-1, 7773-03-7, 7631-90-5, 7681-57-4, 16731-55-8 231-821-4, 233-469-7, 233-484-9, 233-321-1, 231-870-1, 231-548-0, 231-673-0, 240-795-3 0,2 % (som fri SO2 )
10 Flyttet eller strøket
11 1,1,1-Triklor-2-metylpropan-2-ol (Klorbutanol) Chlorobutanol 57-15-8 200-317-6 0,5 % Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spray) Inneholder klorbutanol
M8
12
4-Hydroksybenzosyre og dens metyl- og etylestere, og deres salter. 4-Hydroxybenzoic acid
methylparaben
potassium ethylparaben
potassium paraben
sodium methylparaben
sodium ethylparaben
ethylparaben
sodium paraben
potassium methylparaben
calcium paraben
99-96-7
99-76-3
36457-19-9
16782-08-4
5026-62-0
35285-68-8
120-47-8
114-63-6
26112-07-2
69959-44-0
202-804-9
202-785-7
253-048-1
240-830-2
225-714-1
252-487-6
204-399-4
204-051-1
247-464-2
274-235-4
0,4 % (som syre) for én ester
0,8 % (som syre) for blandinger av estere
M8
M8
12a
Butyl 4-hydroksybenzoat og dets salter
Propyl 4-hydroksybenzoat og dets salter
Butylparaben
propylparaben
sodium propylparaben
sodium butylparaben
potassium butylparaben
potassium propylparaben
94-26-8
94-13-3
35285-69-9
36457-20-2
38566-94-8
84930-16-5
202-318-7
202-307-7
252-488-1
253-049-7
254-009-1
284-597-5
0,14 % (som syre) for summen av enkeltkonsentrasjoner
0,8 % (som syre) for blandinger av stoffer nevnt i post 12 og 12a der summen av enkeltkonsentrasjonene av butyl- og propylparaben og deres salter ikke overstiger 0,14 %
Skal ikke brukes i produkter som ikke skylles av, og som er beregnet på bruk i bleieregionen hos barn under tre år. For produkter som ikke skylles av, og som er beregnet på barn under tre år:
Skal ikke brukes i bleieregionen. ◄M8
13 3-Acetyl-6-metylpyran-2,4 (3H)-dion og dets salter Dehydroacetic acid, sodium dehydroacetate 520-45-6, 4418-26-2, 16807-48-0 208-293-9, 224-580-1 0,6 % (som syre) Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spray)
14 Maursyre og dens natriumsalt Formic acid, sodium formate 64-18-6, 141-53-7 200-579-1, 205-488-0 0,5 % (som syre)
15 3,3'-Dibrom-4,4'-heksametylendioksidibenzamidin og dets salter (herunder isetionat) Dibromohexamidine Isethionate 93856-83-8 299-116-4 0,1 %
16 Natriumetylkvikksølvtiosalicylat (Tiomersal) Thimerosal 54-64-8 200-210-4 Øyeprodukter 0,007 % (av Hg)
Ved blanding med andre kvikksølvforbindelser som er godkjent ved denne forordning, skal høyeste konsentrasjon av Hg fortsatt være 0,007 %
Inneholder tiomersal
17 Fenylkvikksølv og dets salter (herunder borat) Phenyl Mercuric Acetate, Phenyl Mercuric Benzoate 62-38-4, 94-43-9 200-532-5, 202-331-8 Øyeprodukter 0,007 % (av Hg)
Ved blanding med andre kvikksølvforbindelser som er godkjent ved denne forordning, skal høyeste konsentrasjon av Hg fortsatt være 0,007 %
Inneholder fenylkvikksølvforbindelser
18 Undekylensyre og dens salter Undecylenic acid, potassium undecylenate, sodium undecylenate, calcium undecylenate, TEA-undecylenate, MEA-undecylenate 112-38-9, 6159-41-7, 3398-33-2, 1322-14-1, 84471-25-0, 56532-40-2 203-965-8, 222-264-8, 215-331-8, 282-908-9, 260-247-7 0,2 % (som syre)
19 5-Amino, 1,3-di(etylheksyl)-5-metyl-n-heksahydropyrimidin Hexetidine 141-94-6 205-513-5 0,1 %
20 5-Brom-5-nitro-1,3-dioksan 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane 30007-47-7 250-001-7 Produkter som skylles av 0,1 % Unngå dannelse av nitrosaminer
21 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol) 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-Diol 52-51-7 200-143-0 0,1 % Unngå dannelse av nitrosaminer
22 2,4-Diklorbenzylalkohol Dichlorobenzyl Alcohol 1777-82-8 217-210-5 0,15 %
23 3,3,4'-Triklorkarbanilid(Triklorcarban)6 Triclocarban 101-20-2 202-924-1 0,2 % Renhetskriterier
3,3',4,4'-tetraklorazobenzen <1 ppm
3,3',4,4'-tetraklorazoksybenzen <1 ppm
24 Klorkresol 4-Klor-m-kresol 59-50-7 200-431-6 Må ikke brukes i produkter som påføres slimhinner 0,2 %
M5
25
2,2,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter (triclosan) Triclosan 3380-34-5 222-182-2 (a) Tannpasta
Håndsåper
Kroppssåper/dusjgeler
Deodoranter (annet enn spray)
Ansiktspudder og dekkstifter
Negleprodukter til rensing av finger- og tånegler før festing av kunstige negler
(a) 0,3 %
(b) Munnskyllevæsker (b) 0,2 % ◄M5
26 4-Klor-m-xylenol Chloroxylenol 88-04-0 201-793-8 0,5 %
27 Imidazolidinylurea Imidazolidinyl urea 39236-46-9 254-372-6 0,6 %
M30
28
Polyheksametylenbiguanidhydroklorid Polyaminopropyl biguanide 32289-58-0
27083-27-8
28757-47-3
133029-32-0
608-723-9
608-042-7
0,1 % Skal ikke brukes i produkter som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved innånding. M30
29 2-Ffenoksyetanol Phenoxyethanol 122-99-6 204-589-7 1,0 %
30 Heksametylentetramin Methenamine 100-97-0 202-905-8 0,15 %
M30 M30
M29
32
1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3- dimetylbutan-2-on20 Climbazole 38083-17-9 253-775-4 a) Hårlotion21
b) Ansiktskrem21
c) Fotpleieprodukter21
d) Sjampo som skylles av21
a) 0,2 %21
b) 0,2 %21
c) 0,2 %21
d) 0,5 %21
M29
33 1,3-Bis-(hydroksymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-hydantion DMDM Hydantoin 6440-58-0 229-222-8 0,6 %
M1
34
Benzylalkohol7 Benzyl Alcohol 100-51-6 202-859-9 1,0 % M1
35 1-Hydroksy-4-metyl-6-(2,4,4-trimetylpentyl) 2-pyridon og dets 2-hydroksyetylammoniumsalt 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl) 2-pyridon, Piroctone Olamine 50650-76-5, 68890-66-4 272-574-2 Produkter som skylles av 1,0 %
Andre produkter 0,5 %
36 Flyttet eller strøket
37 3,3'-Dibrom-5,5'-diklor-2,2'-dihydroksy-difenylmetan(Bromklorofen) Bromochlorophene 15435-29-7 239-446-8 0,1 %
38 4-Iisopropyl-m-kresol Isopropyl Cresol 3228-02-2 221-761-7 0,1 %
M7
39
Blanding av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolidin-3on og 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone17 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 247-500-7, 220-239-6 Produkter som skylles av 0,0015 % (av en blanding i forholdet 3:1 av 5-klor-2-metyl-4-isotiazolidin-3-on og 2-metyl-4-isotiazolidin-3-on M7
M30 M30
42 1,1-Heksametylenbis-(5(p-klorfenyl)-biguanid) og dets diglukonat, diacetat og dihydroklorid (Klorheksidin) Chlorhexidine, Chlorhexidine Diacetate, Chlorhexidine Digluconate, Chlorhexidine Dihydrochloride 55-56-1, 56-95-1, 18472-51-0, 3697-42-5 200-238-7, 200-302-4, 242-354-0, 223-026-6 0,3 % (som klorheksidin)
43 1-Fenoksypropan-2-ol8 Phenoxyisopropanol 770-35-4 212-222-7 Bare for produkter som skylles av 1,0 %
M6
44
Alkyl(C12-22 )trimetylammoniumbromid og -klorid Behentrimonium chloride,15 cetrimonium bromide, cetrimonium chloride,16 laurtrimonium bromide, laurtrimonium chloride, steartrimonium bromide, steartrimonium chloride16 17301-53-0, 57-09-0, 112-02-7, 1119-94-4, 112-00-5, 1120-02-1, 112-03-8 241-327-0, 200-311-3, 203-928-6, 214-290-3, 203-927-0, 214-294-5, 203-929-1 0,1 % M6
45 4,4-Dimetyl-1,3-oksazolidin Dimethyl Oxazolidine 51200-87-4 257-048-2 0,1 % pH > 6
46 1-[(1,3-Bis(hydroksymetyl)-2,5-imidazolidin-1-yl-]-1,3-Di(hydroksymetyl)urea Diazolidinyl Urea 78491-02-8 278-928-2 0,5 %
47 1,6-Bis(4-amidinfenoksy)-n-heksan og dets salter (herunder isetionat og 4-hydroksybenzoat) (Heksamidin) Hexamidine, Hexamidine diisethionate, Hexamidine paraben 3811-75-4, 659-40-5, 93841-83-9 211-533-5, 299-055-3 0,1 %
48 Glutaraldehyd (1,5-pentaldehyd) Glutaral 111-30-8 203-856-5 0,1 % Må ikke brukes i aerosolbeholdere (spray) Inneholder glutaral9
49 7-Etylbisyklooksazolidin (5-Etyl-3,7-dioksa-1-azabisyklo[3.3.0] oktan) 7-Ethylbicyclooxazolidine 7747-35-5 231-810-4 0,3 % Må ikke brukes i munnprodukter og produkter som påføres slimhinner
50 3-(4-Klorfenoksy)-propan-1,2 diol Chlorphenesin 104-29-0 203-192-6 0,3 %
M43
51
Natrium-N-(hydroksymetyl)glysinat Sodium Hydroxymethylglycinate 70161-44-3 274-357-8 0,5 % Skal ikke brukes med mindre det kan påvises at den høyeste teoretiske konsentrasjonen av formaldehyd som kan frigjøres, uansett kilde, i stoffblandingen som bringes i omsetning, er mindre enn 0,1 vektprosent. ◄M43
52 Sølvklorid utfelt på titandikoksid Silver chloride 7783-90-6 232-033-3 0,004 % (som AgCl) 20 % AgCl (w/w) på TiO2 . Må ikke brukes i produkter til barn under tre år, i munnprodukter, øyeprodukter eller leppeprodukter
53 Benzetoniumklorid Benzethonium Chloride 121-54-0 204-479-9 a) Produkter som skylles av
b) Produkter som ikke skylles av, unntatt munnprodukter
0,1 %
54 Benzalkoniumklorid, -bromid og -sakkarinat10 Benzalkonium chloride, benzalkonium bromide, benzalkonium saccharinate 8001-54-5, 63449-41-2, 91080-29-4, 68989-01-5, 68424-85-1, 68391-01-5, 61789-71-7, 85409-22-9 264-151-6, 293-522-5, 273-545-7, 270-325-2, 269-919-4, 263-080-8, 287-089-1 0,1 % (som benzalkoniumklorid) Unngå kontakt med øynene
55 Metanol, (fenylmetoksy-) Benzylhemiformal 14548-60-8 238-588-8 Produkter som skylles av 0,15 %
56 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat Iodopropynyl butylcarbamate 55406-53-6 259-627-5 a) Produkter som skylles av
b) Produkter som ikke skylles av
c) Deodoranter/antitranspirasjonsmidler
a) 0,02 %
b) 0,01 %
c) 0,0075 %
Må ikke brukes i munnprodukter eller leppeprodukter
a) Må ikke brukes i produkter til barn under tre år, bortsett fra i bade- produkter/dusjgelé og sjampo
b) Må ikke brukes i hudlotion eller hudkrem11
b) og c) Må ikke brukes i produkter til barn under tre år
a) Må ikke brukes til barn under tre år12
b) og c) Må ikke brukes til barn under tre år13
M20
57
2-metyl-2H-isotiazol-3-on Methylisothiazolinone18 2682-20-4 220-239-6 Produkter som skylles av 0,0015 % M20
M15
58
Etyl-N-alfa-dodekanoyl-L-arginat hydroklorid14 Ethyl Lauroyl Arginate HCl 60372-77-2 434-630-6 a) Munnvann a) 0,15 % a) Må ikke brukes i preparater til barn under ti år a) Må ikke brukes til barn under ti år
b) Andre produkter b) 0,4 % b) Må ikke brukes i leppeprodukter, munnprodukter (unntatt munnvann) og sprayprodukter M15
M6
59
1,2,3-propantrikarboksylsyre, 2-hydroksy-, monohydrat og 1,2,3-propantrikarboksylsyre, 2-hydroksy-, sølv(1+)salt, monohydrat Citric acid (and) Silver citrate - 460-890-5 0,2 %, tilsvarende 0,0024 % sølv Må ikke brukes i munnprodukter eller øyeprodukter. M6
M32
60
4-(3-etoksy-4-hydroksyfenyl)butan-2-on Hydroxyethoxyphenyl Butanone 569646-79-3 933-435-8 0,7 % M32
M1

M1

M15

M15

M6

M6

M7

M7

M20

M20

M26

M26

M29

M29

M33

M33

1 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 98.
2 Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med hud over lengre tid.
3 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 13.
4 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 101.
5 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 99.
6 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 100.
7 For annen bruk enn konserveringsmidler, se vedlegg III post nr. 45.
8 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 54.
9 Bare dersom konsentrasjonen overstiger 0,05 %.
10 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel se vedlegg III nr. 65.
11 Omfatter alle produkter som er beregnet på å smøres på en større del av kroppen.
12 Gjelder bare for andre produkter enn badeprodukter/dusjgelé og sjampo, som kan tenkes brukt til barn under tre år.
13 Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år.
14 For annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III post nr. 197.
15 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 287.
16 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 286.
17 Post 57 inneholder også regler for «Methylisothiazolinone». De to postene utelukker hverandre: Bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (og) Methylisothiazolinone» er uforenlig med bruk av «Methylisothiazolinone» alene i samme produkt.
18 Metylisotiazolinon er også regulert i post 39 i vedlegg V i en blanding med «Methylchloroisothiazolinone». De to postene utelukker hverandre: Bruk av blandingen «Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone» er uforenlig med bruk av «Methylisothiazolinone» alene i samme produkt.
19 Fra 17. juni 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 17. september 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder bifenyl-2-ol, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
20 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III post 310.
21 Fra 27. november 2019 skal kosmetiske produkter som inneholder 1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke bringes i omsetning på unionsmarkedet. Fra 27. februar 2020 skal kosmetiske produkter som inneholder 1-(4-klorfenoksy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimetylbutan-2-on, og som ikke oppfyller disse vilkårene, ikke gjøres tilgjengelige på unionsmarkedet.
22 Til annen bruk enn som konserveringsmiddel, se vedlegg III nr. 98.
23 Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år.
24 Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med huden over lengre tid.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no