Methylisothiazolinone (MI) i kosmetikk

Methylisothiazolinone (MI) er et konserveringsmiddel som blant annet brukes i kosmetikk. Stoffet kan gi allergi, og det er derfor strenge regler for hvordan det kan brukes.

Publisert

MI brukes i mange typer produkter, for eksempel maling, men kosmetikk kommer tett på huden. Derfor er risikoen for allergi særlig høy for kosmetiske produkter. Reglene for MI i kosmetikk handler både om hvilke produkter stoffet kan brukes i, og hvor mye stoff det kan være i produktet (konsentrasjon).

Bare lov i produkter som skal vaskes av

MI er forbudt i produkter som ikke vaskes av. Dette inkluderer også våtservietter, og hårpleieprodukter som ikke skal skylles ut.

MI er likevel tillatt i produkter som skylles av huden, men bare i en svært lav konsentrasjon.

MI benyttes også som konserveringsmiddel i blanding med methylchloroisothiazolinone (MCI). En lav konsentrasjon av blandingen MCI/MI blir regnet som trygt , og er tillatt i produkter som vaskes av etter bruk. Blandingen er forbudt i produkter som ikke skal vaskes av.

Det er ikke tillatt å bruke MI sammen med blandingen MCI/MI.

Symptomer, håndtering og forebygging

MI kan forårsake en type eksem kalt allergisk kontaktdermatitt og typiske symptomer inkluderer rødhet, brennende eller stikkende følelse i huden, hevelser, blemmer og skorpedannelse i huden.

Reagerer du allergisk på et produkt, bør du slutte å bruke produktet. Blir det et stort problem for deg, bør du snakke med legen din om dette.

Hvis du er frisør, eller på andre måter arbeider med denne type stoffer i profesjonell sammenheng, bør du prøve å begrense hudeksponeringen. Du kan for eksempel vaske hudområdet, slik at produkt ikke regelmessig blir på huden over lenger tid, eller du kan bruke hansker.

Du kan varsle om bivirkninger av kosmetikk

Regelverk

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Forordning (EF) nr. 1223/2009, artikkel 14 og vedlegg V