Skip to main content
Rapport

Tilsyn med tannblekemidler som selges på nett 2023

Høsten 2023 utførte vi tilsyn med norske nettaktører som vi mistenkte drev med omsetning av tannblekemidler uten at regler for salg og markedsføring ble overholdt. Vi førte tilsyn med markedsføringen og merkingen av produktene. I tillegg ble innholdet av hydrogenperoksid analysert.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Åtte tannblekemidler ble valgt ut for tilsyn.

Markedsføringen av produktene på nettsidene ble vurdert.

Det ble også gjort en vurdering av merkingen på produktene.

Syv av produktene ble analysert for hydrogenperoksid.

Tidsrom
Høsten 2023
Hva lette vi etter?

Produktene ble vurdert etter bestemte kontrollpunkter i kosmetikkregelverket, blant annet udokumenterte produktpåstander, feil- og mangelfull merking og ulovlig innhold av hydrogenperoksid.

Hva fant vi?

Det ble observert aktiv markedsføring med mange ulike påstander, manglende merking på nettsidene hos flere aktører og feilmerking av produkter. Varsel om omsetningsforbud ble gitt til fire av fem virksomheter, og tre vedtak ble fattet. Fire produkter ble notifisert i EUs meldesystemer for farlige produkter, "Safety gate", da to av produktene inneholdt ulovlige mengder hydrogenperoksid og to av produktene manglet ingrediensliste. Aksjonen førte til at syv produkter ble trukket fra markedet.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet

Fil
Sluttrapport aksjon tannblekemidler (PDF)