Advarsel

Unngå øyevippeforlengere med prostaglandiner

Publisert

Øyevippeforlengere som inneholder prostaglandiner, ofte i form av vippeserum, kan gi skader på øynene.

Produkter med dette stoffet kan være i salg i Norge, og Mattilsynet advarer derfor mot bruk av disse produktene. Advarselen omfatter også produkter som stimulerer vekst av øyenbryn.

Øyevippeforlengere er produkter med påstand om at de forlenger øyevippene og gjør dem tettere. De mest brukte virkestoffene har lenge vært av kategorien prostaglandiner. Dette er kroppens egne stoffer som regulerer mange av kroppens forskjellige funksjoner. Prostaglandin-derivater tatt i bruk medisinsk ved behandling av grønn stær, er sammen med andre beslektede varianter av prostaglandin funnet å kunne stimulere vekst av øyevippehår og øyenbryn.

Kommer du som forbruker over vippeserum eller andre produkter med innhold av prostaglandin, som markedsføres med påstand om at de fremmer vekst av vippehår og øyenbryn, bør de ikke benyttes.

Symptomer på bivirkninger

 • irritasjon og smerte i øynene
 • tap av øyevipper
 • blodkar som brister i øyehviten
 • økt pigmentering i regnbuehinnen
 • misfarging av øyelokket
 • brunfarging/utslett rundt øynene
 • rødhet på øyet (kan gi sår på hornhinna)

Pasienter som behandles for grønn stær med bruk av øyetrykkreduserende prostaglandinbasert medisin risikerer varig skade av synet ved samtidig bruk av øyevippeforlengere med prostaglandin.

Se etter følgende navn i ingredienslisten

Flere prostaglandin-derivat (beslektede kjemiske former av prostaglandin med tilsvarende evne til å stimulere vekst av vippehår og øyenbryn), er kjent for å kunne ha tilsvarende bivirkningsprofil. Vi er oppmerksom på følgende navn som etter kosmetikkregelverket deklareres i ingredienslisten med bruk av INCI nomenklaturen:

 • BIMATOPROST
 • ISOPROPYL CLOPROSTENATE
 • DECHLORO DIHYDROXY DIFLUORO ETHYLCLOPROSTENOLAMIDE
 • METHYLAMIDO DIHYDRO NORALFOPROSTAL
 • ISOPROPYL DIHYDRO NORALFAPROSTAL
 • MYRISTOYL PENTAPEPTIDE-17

Oppsøk lege ved bivirkninger eller andre skader

Mattilsynet anbefaler at du oppsøker lege dersom du får en bivirkning som nevnt – eller annen helseskade. Det er viktig at forbrukere som opplever ubehag ved bruk av et kosmetisk produkt melder fra, enten ved å rapportere selv via Altinn - Innmelding av kosmetikkbivirkninger (altinn.no), ved å kontakte helsepersonell eller kontakte Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Les mer om bivirkninger av kosmetikk

Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet om kosmetikkbivirkninger. Helsepersonell er etter egen forskrift forpliktet til å innrapportere også kosmetikkbivirkninger.

Hva sier regelverket?

I regelverket for kosmetiske produkter er det ikke et forbud mot bruk av prostaglandiner, men et generelt krav at alle produkter skal være trygge å bruke. Selv om prostaglandiner ikke er regulert med en bestemt øvre grenseverdi i kosmetikkregelverket, betyr ikke dette at det er greit å bruke en hvilken som helst mengde av stoffet i kosmetikk.

Hvor stor helserisiko som er knyttet til prostaglandiner er avhengig av hvor mye produktet inneholder. Det er produsentens og importørens ansvar å sørge for at de følger regelverket i kosmetikkloven og kosmetikkforskriften når de plasserer kosmetiske produkter på det norske markedet, og ansvarlig virksomhet er forpliktet til å ha dokumentasjon som underbygger dette.