Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overvåkingsprogram 2020 – Lentivirus (mædi og CAE)

Mattilsynet har siden 2003 gjennomført et overvåkingsprogram for lentivirus hos sau. Fra og med 2012 ble også geit innlemmet i overvåkingen. I 2020 ble det ikke påvist lentivirus i noen av besetningene som ble undersøkt i overvåki... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/madi-visna/overvaakingsprogram_2020__lentivirus_maedi_og_cae.44580 Publisert 22.10.2021 | Sist endret 22.10.2021

Årsrapport 2020: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2020 ble 13 845 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2020_medisinrester_i_oppdrettsfisk.44562 Publisert 21.10.2021 | Sist endret 21.10.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Leka kommune i Trøndelag fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36457 Kvingra i Leka kommune, Trøndelag. Midt-Norsk Havbruk driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppd... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_leka_kommune_i_trondelag_fylke.44471 Publisert 15.10.2021 | Sist endret 15.10.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Flatanger kommune i Trøndelag fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 19356 Kvalrosskjæret i Flatanger kommune, Trøndelag.  Bjørøya AS og Midt-Norsk Havbruk AS driver oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_flatanger_kommune_i_trondelag_fylke.44542 Publisert 15.10.2021 | Sist endret 15.10.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark

Mattilsynet har 15. oktober 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark. ILA ble 6. oktober 2021 stadfestet på... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_i_troms_og_finnmark.44538 Publisert 15.10.2021 | Sist endret 15.10.2021

Over 1300 villrein felt på Hardangervidda

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal innen 12. november levere en faglig vurdering om statlig felling må til for å bidra med å bekjempe skrantesjuke. Foreløpige tall viser at jegere til sammen har felt 1387 villrein under villrei... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/over_1300_villrein_felt_paa_hardangervidda.44532 Publisert 14.10.2021 | Sist endret 14.10.2021

Kina: forpaknings- og merkekrav kan tre i kraft for fersk laks til Guangzhou fra 15. oktober

Lokale tollmyndigheter i Guangzhou har informert kinesiske importører om at Guangzhou flyplass skal innføre tilsvarende krav for fersk laks som allerede er innført i Shanghai. Kravene går på forpakning og merking. Mattilsynet kan ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/kina_forpaknings_og_merkekrav_kan_tre_i_kraft_for_fersk_laks_til_guangzhou_fra_15_oktober.44528 Publisert 13.10.2021 | Sist endret 13.10.2021

Mattilsynet oppretter kontrollområdet for ILA i Salangen kommune, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 12. oktober 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Salangen, kommune, Troms og Finnmark fylke ILA ble 16. juli 2021 påvist på fisk ved settefiska... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraadet_for_ila_i_salangen_kommune_troms_og_finnmark_fylke.44523 Publisert 13.10.2021 | Sist endret 13.10.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet kny... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_maasoy_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.44397 Publisert 07.10.2021 | Sist endret 07.10.2021

Endringer i forordningen som regulerer reglene om importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler fra Japan

EU har oppdatert rettsakten om kontroll av fôrvarer og næringsmidler fra Japan på grunn av radioaktivitet etter ulykken ved Fukushima. Det er gjort noen mindre endringer til virkeområdet og hvilke områder og produkter som er omfat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endringer_i_forordningen_som_regulerer_reglene_om_importbetingelser_for_forvarer_og_naeringsmidler_fra_japan.44486 Publisert 06.10.2021 | Sist endret 06.10.2021

Opphevelse av koronaforskriften - fjerning av unntaksregler knyttet til import- og kontrollreglene

5. Oktober 2021 opphevet Mattilsynet midlertidig forskrift 19. juni 2020 nr. 1228 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av korona-krisen ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/opphevelse_av_koronaforskriften__fjerning_av_unntaksregler_knyttet_til_import_og_kontrollreglene.44485 Publisert 06.10.2021 | Sist endret 06.10.2021

Ending av reglene om informasjonsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC) - endring av forordning (EU) 2019/1715

Det er gjort endringer i reglene for informasjonsstyringssystemet for offentlig kontrol (IMSOC). Endringene omfatter at nye systemer tas inn i plattformen (ADIS og EUROPHYT), samt at begrepsbruken justeres og at det legges til ret... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_informasjonsstyringssystemet_for_offentlig_kontrol_imsoc__endring_av_forordning_eu_20191715.44483 Publisert 06.10.2021 | Sist endret 06.10.2021

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Bindal kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 40117 Otervika i Bindal kommune i Nordland fylke. SinkabergHansen driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_bindal_kommune_i_nordland_fylke.44481 Publisert 06.10.2021 | Sist endret 06.10.2021

Pærebrann påvist i Sula kommune

Mattilsynet oppmodar hagesentre, fruktdyrkarar og andre om å vere på vakt for smitte av pærebrann. Pærebrann er ein alvorleg plantesjukdom i eple- og pæredyrking som er forårsaka av bakterien Erwinia amylovora. Sjukdommen er i Nor... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_sula_kommune.44479 Publisert 06.10.2021 | Sist endret 06.10.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland

Mattilsynet har 5. oktober 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Lurøy, Rødøy, Træna og Nesna kommuner, Nordland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 38517 Måvær i Lurøy kommune i Nordland fylke Fiskesykdomme... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_luroy_rodoy_traena_og_nesna_kommuner_nordland.44467 Publisert 05.10.2021 | Sist endret 05.10.2021

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 27. september 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Fi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraadet_for_ila_i_salangen_ibestad_dyroy_lavangen_og_gratangen_kommuner_troms_og_finnmark.44410 Publisert 27.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Pærebrann påvist i Osterøy kommune

Det er påvist pærebrann i bulkemispel i Osterøy kommune. Mattilsynet oppmodar planteskular, fruktdyrkarar og andre om å vera på vakt for smitte av pærebrann. Pærebrann er ein alvorleg plantesjukdom i eple- og pæredyrking som er f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/paerebrann_paavist_i_osteroy_kommune.44399 Publisert 24.09.2021 | Sist endret 27.09.2021

Mattilsynets regioner har behandlet de tre siste klagene på saker om kapasitetsøkning 2021/2022

I forbindelse med vurdering av kriterier for unntaksvekst for oppdrettsanlegg etter produksjonsområdeforskriften § 12, er Mattilsynets første instans ferdig med å behandle de tre siste avåtte klager på Mattilsynets vedtak. De tre ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/akvakultur/drift_av_akvakulturanlegg/mattilsynets_regioner_har_behandlet_de_tre_siste_klagene_paa_saker_om_kapasitetsokning_20212022.44374 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 23.09.2021

Parvovirus-infeksjon hos hund

Mattilsynet er informert om at det er påvist parvovirus-infeksjon hos noen hunder/valper i Sør-Norge. Det mistenkes ikke noe større sykdomsutbrudd og det er for tiden ikke mistanke om at dette dreier seg om et nytt eller endret vi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/parvovirusinfeksjon_hos_hund.44382 Publisert 23.09.2021 | Sist endret 30.09.2021