Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 24. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hitra og Frøya kommuner i Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelser... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_hitra_og_froya_kommuner_trondelag.47028 Publisert 24.05.2022 | Sist endret 25.05.2022

Tilbaketrekking av «Vetivo Laksesnacks Til Katt», 70 g, REMA 1000

REMA 1000 trekker tilbake et parti av produktet «Vetivo Laksesnacks Til Katt», 70 g, REMA 1000, best før dato 20.03.2024. Årsaken er at det er påvist for høye verdier av arsen og bly i produktet.  Produktet er solgt i store dele... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/tilbaketrekking_av_vetivo_laksesnacks_til_katt_70_g_rema_1000.46967 Publisert 20.05.2022 | Sist endret 20.05.2022

Ny rettsakt regulerer tilsetning av Methyl-N-methylanthranilate (MNM) i kosmetiske produkter

Duftstoffet Methyl-N-methylanthranilate (MNM) reguleres for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av Methyl-N-methylanthranilate (MNM) i kosmetikk og kroppspleiepr... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/ny_rettsakt_regulerer_tilsetning_av_methylnmethylanthranilate_mnm_i_kosmetiske_produkter.46972 Publisert 19.05.2022 | Sist endret 19.05.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Mattilsynet har 18. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim, Tingvoll og Aure kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. På grunn av nytt regelverk som g... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_heim_tingvoll_og_aure_kommuner_trondelag_og_more_og_romsdal.46953 Publisert 18.05.2022 | Sist endret 19.05.2022

Mattilsynet opphever vernesone 3 i restriksjonssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke.

Mattilsynet har 16. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark fylke, opphevet vernesone 3 rundt lokalitetene16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesone_3_i_restriksjonssone_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_nordkapp_og_maasoy_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.46930 Publisert 16.05.2022 | Sist endret 16.05.2022

Opphever portforbud og jaktforbud etter utbrudd av fugleinfluensa

Etter utbruddene av fugleinfluensa i 2020 og 2021 ble det innført en rekke restriksjoner flere steder i landet. Frem til nå har det vært restriksjoner i 15 kommuner (høyrisikoområde) i Rogaland. Disse oppheves nå. Høyrisikoområde... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/opphever_portforbud_og_jaktforbud_etter_utbrudd_av_fugleinfluensa.46878 Publisert 16.05.2022 | Sist endret 16.05.2022

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssonen for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke

Mattilsynet har 13. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke opphevet vernesonen rundt lokaliteten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal. På grunn av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssonen_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_rauma_vestnes_og_molde_kommuner_more_og_romsdal_fylke.46908 Publisert 13.05.2022 | Sist endret 13.05.2022

Aksjon pærebrann 2021

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2021. Vi gjennomførte 13 934 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 3 069 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/parebrann/aksjon_paerebrann_2021.46899 Publisert 13.05.2022 | Sist endret 13.05.2022

Påvist ILA på lokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag fylke. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_paa_lokalitet_38777_hallarvik_i_hitra_kommune.46870 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Rapport – OK-program potetkreft 2021

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/rapport__okprogram_potetkreft_2021.46797 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Kartlegging for tomatbrunflekkvirus 2021

Rapporten beskriver resultater fra undersøkelse for tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med programmet var å få kunnskap om evt. forekomst av dette viruset i Norge.  Hva ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/kartlegging_for_tomatbrunflekkvirus_2021.46808 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Årsrapport for 2021 for OK-programmet: Importerte trelevende insekter

Rapporten skildrar resultat frå 2021-delen av eit overvakings- og kartleggingsprogram som blir gjennomført for å kunne respondere raskt dersom alvorlege skogsskadegjerarar blir introdusert til Noreg. Rapporten informerer også om b... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/aarsrapport_for_2021_for_okprogrammet_importerte_trelevende_insekter.46811 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Årsrapport for OK-program Furuvednematode og Monochamus 2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra 2021-delen av et løpende overvåkings- og kartleggingsprogram for furuvednematode. Hensikten med programmet er å dokumentere fristatus for denne skadegjøreren i Norge, samt å kunne opp... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/aarsrapport_for_okprogram_furuvednematode_og_monochamus_2021.46863 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax

Rapport fra OK-programmet Skadegjørere i potet 2021 Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioti... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax.46799 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Nytt dyrehelseregelverk gir endringer for akvakulturnæringen

Krav om biosikkerhetsplan og godkjenning av nye anlegg først når Mattilsynet har vært på inspeksjon. Dette er noen av endringene for akvakulturnæringen i forbindelse med at Norge har fått nytt dyrehelseregelverk. Mattilsynet har l... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nytt_dyrehelseregelverk_gir_endringer_for_akvakulturnaeringen.46867 Publisert 12.05.2022 | Sist endret 12.05.2022

Rapport: Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet 2021

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/rapport_overvaaking_og_kartlegging_av_lys_og_mork_ringraate_i_norsk_produksjon_av_mat_og_industripotet_2021.46806 Publisert 11.05.2022 | Sist endret 23.05.2022

Overvåking av sykdomsfremkallende ILA-virus i kontrollområder i 2021

I 2021 ble det tatt prøver i 307 anlegg i 40 kontrollområder for Infeksiøs lakseanemi (ILA). Det sykdomsfremkallende ILA-viruset, ILAV HPRdel, ble funnet ved 16 anlegg. Alle disse anleggene enten hadde eller fikk en ILA-diagnose i... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaaking_av_sykdomsfremkallende_ilavirus_i_kontrollomraader_i_2021.46803 Publisert 11.05.2022 | Sist endret 11.05.2022

Til høsten kommer Mattilsynet på tilsyn i de fleste fiskeslakteriene

Hvordan står det til på fiskeslakteriene? Oppfyller de kravene til godkjenning og til fiskehelse- og fiskevelferd? Det skal Mattilsynet finne svar på når de til høsten gjennomfører en tilsynskampanje i fiskeslakterier over hele la... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/til_hosten_kommer_mattilsynet_paa_tilsyn_i_de_fleste_fiskeslakteriene.46801 Publisert 11.05.2022 | Sist endret 11.05.2022

Stadfesting av ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune i Trøndelag

Infeksiøs lakseanemi er stadfestet ved lokaliteten 12898 Hønsvikgulen i Heim kommune i Trøndelag. Lerøy Midt AS og AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/stadfesting_av__ila_i_oppdrettsanlegg_i_heim_kommune_i_trondelag.46737 Publisert 05.05.2022 | Sist endret 05.05.2022