Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 3. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy kommune, Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland. ILA ble i august 2022 påvist på lokalitet 297... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.49296 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Måsøy kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 3. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Måsøy kommune, Troms og Finnmark På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelsere... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_maasoy_kommune_troms_og_finnmark.49294 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Tilsyn med smittevern i fjørfehold i 2023

Høsten 2020 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (HPAI) hos ville fugler i Norge. Høsten 2021 fikk vi våre første utbrudd med HPAI i to anlegg med verpehøns. I sesongen 21-22 ble det påvist HPAI på ville fugler... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_i_2023.49292 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold i 2023

Mattilsynet prøver ut digitale tilsyn. Hvert år skal vi gjøre et bestemt antall tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold. Noen av disse tilsynene vil bli gjennomført digitalt.Dette ser vi etterSporbarhet inkludererMerking a... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/digitale_tilsyn_med_sporbarhet_i_storfehold_og_smaafehold_i_2023.49291 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker i 2023

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker_i_2023.49290 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Dersom veterinærer forskriver legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, eller setter for korte tilbakeholdelsestider, kan dette medføre at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel havner i maten vår. Det kan ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2023.49289 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Bruk av formaldehydfrigjørere i kosmetiske produkter må merkes med advarsel og nye grenser for UV-filtrene Benzophenone-3 og Octocrylene

Kravene til merking for kosmetikk og kroppspleieprodukter som inneholder substanser som frigjør formaldehyd er endret. I tillegg er det endringer i tillatte konsentrasjoner av UV- filtrene Benzophenone-3 og Octrocryle. Konserverin... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/bruk_av_formaldehydfrigjorere_i_kosmetiske_produkter_maa_merkes_med_advarsel_og_nye_grenser_for_uvfiltrene_benzophenone3_og_octocrylene.49279 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Mattilsynet godtar elektroniske plantesunnhetssertifikater som kan verifiseres

Mattilsynet godtar nå også digitale plantesunnhetssertifikater ved import, med noen forbehold. Her er en veiledning til importører som mottar elektroniske sertifikater. Et plantesunnhetssertifikat er et offisielt dokument som utst... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/mattilsynet_godtar_elektroniske_plantesunnhetssertifikater_som_kan_verifiseres.49268 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med gjennomføring av mottakskontroll hos importører av planter og plantematerialer. Hovedmålet er å få status og dokumentasjon på importørenes etterlevelse av regelverket for mottakskontroll Som ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_i_2023.49244 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig

Norske sjømatprodusenter som har godkjenning i Kina, er i gang med regodkjenning. Dette er nødvendig for å sikre at den kinesiske godkjenningen deres ikke utløper. Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndighe... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/virksomheter_som_har_faatt_godkjent_soknad_om_regodkjenning_i_kina_bor_sende_inn_endringssoknad_saa_fort_som_mulig.49262 Publisert 01.02.2023 | Sist endret 01.02.2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_bakerier_bryggerier_iskrem_og_andre_virksomheter_som_produserer_naeringsmidler_i_2023.49251 Publisert 31.01.2023 | Sist endret 31.01.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten ved sjølokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som fe... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ullensvang_kommune_i_vestland_fylke.49237 Publisert 30.01.2023 | Sist endret 30.01.2023

Norge har fortsatt fristatus for alvorlig fugleinfluensa hos fjørfe

Det ble ikke gjort funn av antistoffer mot alvorlig influensavirus hos fjørfe i Norge i 2021 og 2022. I 2021 og 2022 ble det konstatert utbrudd av alvorlig (høypatogen) fugleinfluensa i til sammen fire fjørfebesetninger. Det ble ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/norge_har_fortsatt_fristatus_for_alvorlig_fugleinfluensa_hos_fjorfe.49231 Publisert 27.01.2023 | Sist endret 27.01.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26595 Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest 2 AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysnes_kommune_i_vestland_fylke.49203 Publisert 26.01.2023 | Sist endret 26.01.2023

Tilsyn med mat i bensinstasjoner i 2023

Mattilsynet hadde revisjon ved hovedkontoret hos kjedene Circle K og Shell i 2021. Som en fortsettelse av dette tilsynet vil utvalgte bensinstasjoner i disse kjedene få verifikasjonstilsyn i 2023. Mattilsynet vil føre tilsyn med ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_mat_i_bensinstasjoner_i_2023.49125 Publisert 25.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31797 Fartøyvika i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten drives av Salmar Oppdrett AS.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_maasoy_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.49168 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 25.01.2023

Ny nordisk rapport om mattrygghet i tang og tare

Sammen med andre mattilsyn i Norden, har Mattilsynet sett på en felles nordisk tilnærming til risikohåndtering av mattrygghet i tang tare til bruk som mat. Prosjektgruppen anbefaler at det blant annet bør utvikles et harmonisert r... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/nye_marine_arter/tang_og_tare/ny_nordisk_rapport_om_mattrygghet_i_tang_og_tare.49166 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander i 2023

Som oppfølging av det nasjonale tilsynsprosjektet om bruk av ulovlige påstander om kosttilskudd i 2020, kommer tilsynet med bruk av ernæringspåstander og helsepåstander også i 2023 til å handle spesielt om bruk av medisinske påsta... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_bruk_av_ernaerings_og_helsepaastander_i_2023.49158 Publisert 24.01.2023 | Sist endret 24.01.2023

Tilsyn med animalske biprodukter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomhetene som håndterer fisk og sjømat hvor animalske biprodukter oppstår og virksomheter som bearbeider animalske biprodukter. Det vil bli ført tilsyn med at de virksomhetene som håndter... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_animalske_biprodukter_i_2023.49128 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023

Tilsyn med sjømatområdet i 2023

Mattilsynets vil i 2023 kontrollere at godkjente virksomheter og fartøy sikrer trygg sjømat gjennom god hygienepraksis. Tilsynet skal være risikobasert. Fiskefartøy vil bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2023.49137 Publisert 23.01.2023 | Sist endret 23.01.2023