Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland

Mattilsynet har 26. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll kommuner, Vestland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 23436 Bjørnholmen i Solund kommune i Vestland. ILA ble i no... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_solund_hyllestad_fjaler_og_askvoll_kommuner_vestland.50281 Publisert 26.08.2023 | Sist endret 26.05.2023

Mattilsynet opphever restriksjoner etter utbrudd av fugleinfluensa i Kvinnherad

Siden 21. april har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Kvinnherad etter at det ble påvist fugleinfluensa i et hobbyfuglehold i Kvinnherad. Det har ikke blitt påvist flere tilfeller av smitte hos tamme fugler siden ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynet_opphever_restriksjoner_etter_utbrudd_av_fugleinfluensa_i_kvinnherad.50308 Publisert 28.05.2023 | Sist endret 28.05.2023

Mattilsynet endrer restriksjonssone for ILA i Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 26. mai 2023 fastsatt endringsforskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland ILA ble 22. mars 2023 påvist p... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_restriksjonssone_for_ila_i_stavanger_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.50293 Publisert 26.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Nytt skjema for rapportering av lakselustall kommer i løpet av august

I løpet av høsten innfører Mattilsynet nytt skjema for rapportering av lusetall som følge av endringer i produksjonsområdeforskriften. Det nye skjemaet vil gi nye mulighet for å rapportere maskinelt som vil gi bedre og sikrere dat... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/nytt_skjema_for_rapportering_av_lakselustall_kommer_i_lopet_av_august.50255 Publisert 24.05.2023 | Sist endret 24.05.2023

Viktig å hindre videre spredning av bakteriell nyresyke (BKD) i Midt-Norge

Det er påvist eller mistanke om bakteriell nyresyke (BKD) i fire matfiskanlegg i Hitra, Heim, Aure og Kristiansund kommune. Mattilsynet mener at det er forhøyet risiko for BKD i alle anlegg i PO 6. Det er satt i verk tiltak for å ... https://www.mattilsynet.no/kunngjoringer/viktig_aa_hindre_videre_spredning_av_bakteriell_nyresyke_bkd_i_midtnorge.50225 Publisert 23.05.2023 | Sist endret 26.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for tomatbrunflekkvirus 2021 og 2022

Tomatbrunflekkvirus (TOBRFV) er et alvorlig plantevirus som kan angripe tomat og paprika. Rapporten beskriver resultater fra undersøkelser for dette viruset i kommersiell tomat- og småplanteproduksjon i Rogaland. Formålet med prog... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/virus_og_viroider_i_planter/tomatbrunflekkvirus__ToBRFV_/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_tomatbrunflekkvirus_2021_og_2022.46808 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 2022

I 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferd i 1904 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet var på tilsyn i 2889 dyrehold totalt. Vi gjen... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_2022.50208 Publisert 22.05.2023 | Sist endret 24.05.2023

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 45038 Hundaneset i Hjelmeland kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland Sjø AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og drive... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_hjelmeland_kommune_i_rogaland_fylke.50195 Publisert 16.05.2023 | Sist endret 16.05.2023

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2022

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2022.50186 Publisert 15.05.2023 | Sist endret 15.05.2023

Kommende ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Forslag til endringer i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter har blitt vedtatt i EU. Det gjøres endringer til vedlegg I og II, der kontrollfrekvenser justeres, produkter fjernes fr... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kommende_ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.50184 Publisert 15.05.2023 | Sist endret 15.05.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland

Mattilsynet har 12. mai 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysnes, Kvinnherad, Stord og Fitjar kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomfø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_tysnes_kvinnherad_stord_og_fitjar_kommuner_vestland.50174 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Ny regulering av BHT og UV - filteret HAA299 samt endringer i reguleringen av UV - filteret homosalat, fargestoffet Acid Yellow 3 og resorcinol i kosmetikk og kroppspleieprodukter

BHT og UV - filteret HAA299 reguleres for bruk i kosmetiske produkter. Bruken av UV - filteret homosalat begrenses til ansiktsprodukter samt endring av tillatt grenseverdi. I tillegg er det endringer i tillatt konsentrasjon av far... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ny_regulering_av_bht_og_uv__filteret_haa299_samt_endringer_i_reguleringen_av_uv__filteret_homosalat_fargestoffet_acid_yellow_3_og_resorcinol_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter.50170 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram av Xylella fastidiosa 2022

Xylella fastidiosa er en alvorlig planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange ulike plantearter. Bakterien er hittil ikke funnet i Norge, og ble heller ikke påvist i årets kartlegging. Hva undersøkte vi?Om Xylella fasti... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_av_xylella_fastidiosa_2022.50159 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for importerte trelevande insekt 2022

Rapporten viser effektivitet av ulike feller og luktstoff/hormon som er aktuelle å bruke for å kartlegge forekomst av alvorlege skadeinsekt i skog. Rapporten har også informasjon om beredskapslager og overblikk på lokalitetar i No... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_importerte_trelevande_insekt_2022.50161 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåking- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Programmet gjennomføres f... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_meloidogyne_chitwoodi_og_meloidogyne_fallax_2022.50155-4 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 25.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for potetkreft 2022

Rapporten presenterer resultatene fra den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler potetkreft (Synchytrium endobioticum). Programmet gjennomføres for å få kunnskap om sta... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_potetkreft_2022.50153 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking- og kartleggingsprogram for skadegjørere i potet 2022 Lys og mørk ringråte

Rapporten beskriver metodikk og resultater av den delen av overvåkings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) «Skadegjørere i potet» som omhandler lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ral... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/overvaaking_og_kartleggingsprogram_for_skadegjorere_i_potet_2022_lys_og_mork_ringraate.50151 Publisert 12.05.2023 | Sist endret 12.05.2023

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2022

ILAV HPR0 er den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, og den ble funnet i ni av 78 settefiskanlegg. Siden analysene gir kun et øyeblikksbilde på smitte hos et begrenset utvalg fisk, må vi gå ut i fra at forekomsten a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/overvaaking_og_kartlegging_av_ilavirus_hpr0_i_settefiskanlegg_i_2022.50158 Publisert 11.05.2023 | Sist endret 11.05.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 9. mai 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 38777 Hallarvik i Hitra kommune i Trøndelag. ILA ble i mai 2022 påvist på loka... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_hitra_og_froya_kommuner_trondelag.50139 Publisert 09.05.2023 | Sist endret 09.05.2023

Mistanke om krepsepest i Østersjøen i Innlandet fylke

Mattilsynet har fått melding om observasjon av signalkreps i Østersjøen i Åmot kommune i Innlandet fylke. – Vi er svært interessert i umiddelbar melding fra publikum om funn av signalkreps eller syk/død edelkreps, sier fagrådgiver... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/mistanke_om_krepsepest_i_ostersjoen_i_innlandet_fylke.50136 Publisert 09.05.2023 | Sist endret 09.05.2023