Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 20. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland. ILA er påvist på sjølokaliteten 31217 Stokkasjø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_alstahaug_vevelstad_og_vefsn_kommuner_nordland_fylke.31775 Publisert 20.07.2018 | Sist endret 20.07.2018

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland fylke

Mattilsynet har 19. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. ILA er påvist på sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_fusa_samnanger_og_os_kommuner_i_hordaland_fylke.31766 Publisert 19.07.2018 | Sist endret 19.07.2018

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten driftes av Lerøy Vest AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_askoy_radoy_lindaas_meland_fjell_og_oygarden_kommuner_hordaland_fylke.31740 Publisert 17.07.2018 | Sist endret 17.07.2018

Status på salmonellautbruddet på hest

Seks uker etter at Mattilsynet startet smittesporingen i salmonellautbruddet er det 30 restriksjonsbelagte dyrehold. 83 dyrehold er utelukket fra mistanke. Det er gjort et omfattende arbeid med kartlegging av kontakter mellom hest... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/salmonellainfeksjoner/Pagaende_utbrudd_av_salmonella_hos_hest/status_paa_salmonellautbruddet_paa_hest.31614 Publisert 13.07.2018 | Sist endret 20.07.2018

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune i Nordland fylke. Lokaliteten driftes av Nova Sea AS.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etabl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_alstahaug_vevelstad_og_vefsn_kommuner_nordland_fylke.31715 Publisert 13.07.2018 | Sist endret 20.07.2018

Påvist ILA i to oppdrettsanlegg i Dønna kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitetene 28336 Breivika og 32897 Breivika S i Dønna kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Marine Harvest AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_to_oppdrettsanlegg_i_donna_kommune_i_nordland_fylke.31473 Publisert 12.07.2018 | Sist endret 16.07.2018

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 og endrer bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD i Nord-Trøndelag og Nordland

Mattilsynet har 12. juli 2018 ved endring av forskrift om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, opphevet bekjempelsessone 2, Øksningan i Bindal, Brønnøy og Sømna, og ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_2_og_endrer_bekjempelsessone_3_i_kontrollomraadet_for_pd_i_nordtrondelag_og_nordland.31703 Publisert 12.07.2018 | Sist endret 13.07.2018

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner i Troms fylke

Mattilsynet har 12. juli 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms ILA er påvist på sjølokaliteten 36757 Lubben ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_karlsoy_lyngen_skjervoy_og_tromso_kommuner_i_troms_fylke.31697 Publisert 12.07.2018 | Sist endret 12.07.2018

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner i Hordaland fylke

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av AS Bolaks.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning å etablere forsk... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_fusa_samnanger_og_os_kommuner_i_hordaland_fylke.31680 Publisert 11.07.2018 | Sist endret 19.07.2018

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Bømlo kommune, Hordaland

Mattilsynet har 9. juli 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Bømlo kommune, Hordaland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene 11530 Gissøysundet S, 13032 Sølvøyane og 11534 Klungsholmen i Bømlo kommune. ILA bl... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_bomlo_kommune_hordaland.31637 Publisert 10.07.2018 | Sist endret 10.07.2018

Endring av PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet kommer Mattilsynet til å foreslå endringer i PD-forskriften, transportforskriften og utøvelsesforskriften. Etter at PD-forskriften ble vedtatt i fjor har myndighetene mottatt mange henv... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/endring_av_pdforskriften_transportforskriften_og_utovelsesforskriften.31506 Publisert 02.07.2018 | Sist endret 02.07.2018

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 2. juli 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitet 18639 Halsavika i Tysvær kommune. ILA ble i september 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_ila_i_tysvaer_vindafjord_finnoy_og_suldal_kommuner_rogaland.31504 Publisert 02.07.2018 | Sist endret 02.07.2018

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Askøy kommune i Hordaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 20776 Storoksen i Askøy kommune i Hordaland fylke. Lokaliteten drives av Lerøy Vest AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_askoy_kommune_i_hordaland_fylke.31355 Publisert 26.06.2018 | Sist endret 28.06.2018

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) på sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.Mattilsynet vurderer det som hensiktsmes... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_karlsoy_lyngen_skjervoy_og_tromso_kommuner_troms_fylke.31340 Publisert 25.06.2018 | Sist endret 12.07.2018

Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

Salmonellautbruddet på hest er stort og uoversiktlig, og vi oppfordrer alle hesteeiere i Norge om å ta en rekke forholdsregler. Ikke flytt hesten med mindre du må, og sørg for at du har gode smittevernrutiner i stallen. Mattilsyne... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/salmonellainfeksjoner/Pagaende_utbrudd_av_salmonella_hos_hest/salmonellautbruddet_paa_hest_krever_forholdsregler_i_hestenaeringen.31295 Publisert 22.06.2018 | Sist endret 22.06.2018

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Vevelstad kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31217 Stokkasjøen i Vevelstad kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea AS. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_vevelstad_kommune_i_nordland_fylke.31243 Publisert 19.06.2018 | Sist endret 25.06.2018

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Fusa kommune i Hordaland

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13227 Altaneset i Fusa kommune i Hordaland. Lokaliteten drives av Bolaks AS. Alle aktører som er knyttet til fiskeoppdrett eller andre som ferdes i området må vise nødven... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_fusa_kommune_i_hordaland.30958 Publisert 11.06.2018 | Sist endret 11.06.2018

Mattilsynet opphever overvåkingssone for ILA i Flakstad og Moskenes kommuner i Nordland

Mattilsynet har 8. juni 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland, opphevet overvåkingssonen rundt lokaliteten 34337 Olstind i Moskenes kommune med virkning fra 9. juni 2... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_overvaakingssone_for_ila_i_flakstad_og_moskenes_kommuner_i_nordland.31049 Publisert 08.06.2018 | Sist endret 08.06.2018

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Bremanger og Flora kommuner i Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 6. juni 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane. ILA er påvist på sjølokaliteten 13341 Bakjestranda ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_bremanger_og_flora_kommuner_i_sogn_og_fjordane.31015 Publisert 06.06.2018 | Sist endret 08.06.2018