Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

30. juni 2022 fastsatte Mattilsynet endringer i reglene for importkontroll av ikke animalske produkter fra tredjestater. Forordning (EU) 2022/913 gjør flere endringer til forordning (EU) 2019/1793, blant annet justeres kontrollfre... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.47377 Publisert 01.07.2022 | Sist endret 01.07.2022

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2021

I 2021 ble 151 prøver av fôr til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 82 bruksferdi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2021.47357 Publisert 30.06.2022 | Sist endret 30.06.2022

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker

Mattilsynet har 29. juni 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Leka, Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, Trøndelag og Nordland fylker, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36457 Kvingra i Leka kommune i Trøndel... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_leka_bindal_somna_og_bronnoy_kommuner_trondelag_og_nordland_fylker.47346 Publisert 29.06.2022 | Sist endret 29.06.2022

Automatisk lusetelling: Enklere å søke dispensasjon

Mattilsynet arbeider med å utvikle standarder for kvalifisering av ny teknologi som benyttes for å telle lakselus. Siden det vil ta en viss tid før slik regulering er på plass, har Mattilsynet gjort lettelser i dispensasjonsordnin... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/automatisk_lusetelling_enklere_aa_soke_dispensasjon.47337 Publisert 27.06.2022 | Sist endret 27.06.2022

Kontroll av økologiske produkter - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjoner

Ikke-animalske økologiske produkter og karens produkter omfattet av kontrollreglene for ikke-animalske produkter (forordning (EU) 2019/1793) kan kontrolleres ved kontrollsteder. Videre kan økologiske produkter som ikke er omfattet... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/kontroll_av_okologiske_produkter__unntak_fra_kontroll_ved_grensekontrollstasjoner.47321 Publisert 27.06.2022 | Sist endret 27.06.2022

Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) vurdert kombinasjonseffekter der det er påvist mange forskjellige plantevernmidler i samme prøve samtidig som alle funn er under grenseverdien (MRL). Dette g... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/kombinasjonseffekter_av_plantevernmiddelrester_i_mat.47293 Publisert 24.06.2022 | Sist endret 27.06.2022

Endring i listen over animalske produkter som skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import til EØS-området

Sukkervarer som inneholder animalske produkter og ekstrakter som inneholder animalske bestanddeler må nå kontrolleres. Endringene trer i kraft straks. Den 2. juni 2022 fastsatte Mattilsynet en forskrift som gjennomfører forordning... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/endring_i_listen_over_animalske_produkter_som_skal_kontrolleres_ved_en_grensekontrollstasjon_ved_import_til_eosomraadet.47248 Publisert 20.06.2022 | Sist endret 20.06.2022

Ny eksportløsning for generell engelsk helsesertifikat i drift fra mandag, 20. juni

Fra mandag, 20.juni kan alle eksportører og speditører som vil ta i bruk Mattilsynets nye løsning for søknad om generell engelsk helsesertifikat for sjømat 2.1.23 uten erklæringer. Eksportløsningen gir umiddelbart etter innsending... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/ny_eksportlosning_for_generell_engelsk_helsesertifikat_i_drift_fra_mandag_20_juni.47243 Publisert 20.06.2022 | Sist endret 20.06.2022

Overvåkingsprogram for landdyrfôr 2021

I 2021 ble i alt 253 prøver av fôr til landdyr analysert for innhold av tilsetningsstoffer og uønskede stoffer. Mattilsynet innhenter disse dataene som del av arbeidet med å sikre trygt fôr og trygge produkter fra landdyr. Hva un... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_landdyrfor_2021.47235 Publisert 19.06.2022 | Sist endret 22.06.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner, Nordland

Mattilsynet har 16. juni 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner i Nordland.På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_alstahaug_vega_og_heroy_kommuner_nordland.47213 Publisert 16.06.2022 | Sist endret 29.06.2022

Påvist kverke på hester i Trøndelag og Møre og Romsdal

Det er påvist kverke på to hester i Trøndelag og én i Møre og Romsdal. Stallene der det er påvist smitte er båndlagt, som innebærer at ingen hester skal flyttes inn eller ut av disse stallene. 8. juni ble det påvist kverke på en... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/kverke/paavist_kverke_paa_hester_i_trondelag_og_more_og_romsdal.47203 Publisert 15.06.2022 | Sist endret 15.06.2022

Nytt økologiregelverk blir gjeldende i Norge

Fra 1. januar 2022 ble nytt økologiregelverk gjeldende i EU, og fra 25 juni blir regelverket også gjeldende i Norge. Her får du informasjon om de største endringene. Debio skal føre tilsyn etter nytt regelverk når det trer i kraft... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/okologi/nytt_okologiregelverk_blir_gjeldende_i_norge.47191 Publisert 14.06.2022 | Sist endret 14.06.2022

Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) laget en kunnskapsbase med oversikt over matvaregrupper og hvilke kjemiske stoffer som er relevante for overvåking, og som kan utgjøre en helserisiko. Hva un... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/kunnskapsbase__et_verktoy_for_aa_prioritere_overvaakning_av_uonskede_kjemiske_stoffer_i_mat.47155 Publisert 10.06.2022 | Sist endret 10.06.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Mowi ASA eier og driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet t... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.47130 Publisert 09.06.2022 | Sist endret 09.06.2022

Mattilsynet endrer kontrollområdet for ILA i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 31. mai 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Stavanger, Vindafjord, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland, justert bekjempelsessones utstrekning ved å ta lokalitetene11964 Ringja og 18639 Ha... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraadet_for_ila_i_stavanger_vindafjord_tysvaer_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.47080 Publisert 31.05.2022 | Sist endret 01.06.2022

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Alstahaug kommune i Nordland fylke

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31857 Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Mowi ASA. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vis... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_alstahaug_kommune_i_nordland_fylke.47072 Publisert 31.05.2022 | Sist endret 31.05.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Hitra og Frøya kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 24. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hitra og Frøya kommuner i Trøndelag. På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelser... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_hitra_og_froya_kommuner_trondelag.47028 Publisert 24.05.2022 | Sist endret 25.05.2022

Tilbaketrekking av «Vetivo Laksesnacks Til Katt», 70 g, REMA 1000

REMA 1000 trekker tilbake et parti av produktet «Vetivo Laksesnacks Til Katt», 70 g, REMA 1000, best før dato 20.03.2024. Årsaken er at det er påvist for høye verdier av arsen og bly i produktet.  Produktet er solgt i store dele... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/katt/tilbaketrekking_av_vetivo_laksesnacks_til_katt_70_g_rema_1000.46967 Publisert 20.05.2022 | Sist endret 20.05.2022

Ny rettsakt regulerer tilsetning av Methyl-N-methylanthranilate (MNM) i kosmetiske produkter

Duftstoffet Methyl-N-methylanthranilate (MNM) reguleres for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av Methyl-N-methylanthranilate (MNM) i kosmetikk og kroppspleiepr... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/ny_rettsakt_regulerer_tilsetning_av_methylnmethylanthranilate_mnm_i_kosmetiske_produkter.46972 Publisert 19.05.2022 | Sist endret 19.05.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Heim, Tingvoll og Aure kommuner, Trøndelag og Møre og Romsdal

Mattilsynet har 18. mai 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Heim, Tingvoll og Aure kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. På grunn av nytt regelverk som g... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_heim_tingvoll_og_aure_kommuner_trondelag_og_more_og_romsdal.46953 Publisert 18.05.2022 | Sist endret 19.05.2022