Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Rapport: Mattilsynets anbefaling om energidrikker

Mattilsynet anbefaler at flere tiltak kan gjennomføres parallelt og av ulike aktører. Hva var oppdraget?Å utrede ulike alternative tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker.Overle... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsatte_vitaminer_mineraler_og_andre_stoffer/rapport_mattilsynets_anbefaling_om_energidrikker.33891 Publisert 18.02.2019 | Sist endret 14.08.2023

Sluttrapport 2018: Lokalmatvirksomheter som produserer melkeprodukter

Mattilsynet førte i 2018 tilsyn med lokalmatvirksomheter som produserer ost og andre melkeprodukter. Vi førte tilsyn hos 141 produksjonssteder, og 67 % av virksomhetene fikk ingen, eller kun mindre merknader. Mattilsynet vurderer... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/melk_og_meieriprodukter/sluttrapport_2018_lokalmatvirksomheter_som_produserer_melkeprodukter.33775 Publisert 11.02.2019 | Sist endret 12.02.2019