Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Sykdomsfremkallende Yersinia enterocolitica i svinekjøttprodukter - 2019

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet analysert til sammen 152 prøver av kvernet svinekjøtt og svinekjøttdeig for Yersinia enterocolitica, en bakterie der noen varianter er i stand til å forårsake sykdom hos menneske... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/kjott_og_kjottprodukter/sykdomsfremkallende__yersinia_enterocolitica_i_svinekjottprodukter__2019.42887 Publisert 29.04.2021 | Sist endret 22.02.2022

Overvåkingsprogram 2020 – Overvåkning og kontroll med Salmonella i levende dyr, ferskt kjøtt og egg

Mattilsynet har siden 1995 gjennomført overvåkingsprogram for Salmonella hos levende dyr (storfe, svin og fjørfe), ferskt kjøtt og egg. Programmet dokumenterer at forekomsten er svært lav i forhold til de fleste andre land. Hva un... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/overvaakingsprogram_2020__overvaakning_og_kontroll_med_salmonella_i_levende_dyr_ferskt_kjott_og_egg.42864 Publisert 28.04.2021 | Sist endret 29.04.2021

Resistenstesting mot legemidler og ferskvann hos lakselus 2020

Veterinærinstituttet har siden 2013 undersøkt resistens mot ulike legemidler hos lakselus gjennom Mattilsynets årlige overvåkningsprogram. De to siste årene er programmet utvidet til også gjelde ferskvann etter at en risikovurderi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/resistenstesting_mot_legemidler_og_ferskvann_hos_lakselus_2020.42833 Publisert 27.04.2021 | Sist endret 09.03.2022

Mattilsynet forventer mer forebygging og mer skånsom behandling mot lakselus

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. Mattilsynet vil følge opp k... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/mattilsynet_forventer_mer_forebygging_og_mer_skaansom_behandling_mot_lakselus.42755 Publisert 19.04.2021 | Sist endret 25.11.2022

Overvåkingsprogram 2020 – MRSA hos svin

Mattilsynet har siden 2014 gjennomført overvåkingsprogram for MRSA hos svin. I overvåkingsprogrammet for 2020 er det ikke funnet noen positive besetninger. Hva undersøkte vi?Målet med programmet er å hindre at MRSA etablerer seg i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/MRSA/overvaakingsprogram_2020__mrsa_hos_svin.42731 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av potetkreft i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for potetkreft (Synchytrium endobioticum) i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om forekomst for d... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/soppsjukdommer/kartlegging_av_potetkreft_i_norsk_potetproduksjon_2020.42710 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for lys ringråte (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solanacearum) i mat- og industripr... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/bakterier_og_fytoplasma_i_planter/mork_ringrate__ralstonia_solanacearum__/kartlegging_av_lys_og_mork_ringraate_i_norsk_potetproduksjon_2020.42712 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021

Kartlegging av Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax i norsk potetproduksjon 2020

Rapporten beskriver metodikk og resultater fra overvåkings- og kartleggingsprogram for rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i kommersiell potetproduksjon i Norge. Formålet med programmet er å få kunnskap om ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/insekter_midder_og_nematoder/Rotgallnematoder_meloidogyne_fallax_og_m_chitwoodi/kartlegging_av_imeloidogyne_chitwoodii_og_imeloidogyne_fallaxi_i_norsk_potetproduksjon_2020.42715 Publisert 15.04.2021 | Sist endret 15.04.2021