Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med sjømatområdet i 2022

Mattilsynets tilsyn med sjømat vil i 2022 rette seg mot hygienekrav og styringssystem basert på HACCP. Vi vil også se på sporbarhet, tilbaketrekking og identifikasjonsmerking. Fiskefartøy vil fortsatt bli inspisert i aktuelle seso... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/tilsyn_med_sjomatomraadet_i_2022.45651 Publisert 31.01.2022 | Sist endret 22.03.2022

Smilefjestilsyn i 2022

Smilefjestilsyn gjennomføres på restauranter, kafeer og lignende serveringssteder. Ordningen er laget for at publikum skal kunne gjøre seg kjent med resultatet av Mattilsynets tilsyn før de velger spisested. Dette ser vi etterSmil... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/smilefjestilsyn_i_2022.45642 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 17.02.2022

Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger i 2022

I 2022 vil Mattilsynet føre et særskilt tilsyn med etterlevelse av kravet til spesifikasjoner på renhet og identitet for produktgruppen tilsetningsstoffer og tilsettingsstoffblandinger. Tilsynet vil bli gjennomført som en revisjon... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/tilsyn_med_leverandorer_og_produsenter_av_tilsetningsstoffer_og_tilsetningsstoffblandinger_i_2022.45627 Publisert 28.01.2022 | Sist endret 31.01.2022

Tilsyn med sjømateksport i 2022

Mattilsynet gjennomfører kontroll av eksportparti i forbindelse med innsending av forhåndsmelding og søknad om helsesertifikat for sjømat. Det er også viktig at produsenter og eksportører oppfyller særkravene enkelte land stiller ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/tilsyn_med_sjomateksport_i_2022.45600 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 25.01.2022

Tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge i 2022

I 2022 vil Mattilsynet føre tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge. Produktene skal tas ut i detaljomsetning og/eller hos importør/distributør. I tillegg til produkter rettet mot barn vil vi også undersøke produkter som b... https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/kosmetiske_produkter/tilsyn_med_kosmetikk_og_sminke_til_barn_og_unge_i_2022.45568 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 26.01.2022

Tilsyn med smittevern i fjørfehold med utegang i 2022

ENONIC - flyttet til https://www.mattilsynet.no/dyr/produksjonsdyr/fjorfe/tilsyn-med-smittevern-i-fjorfehold-med-utegang Godt smittevern er viktig for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, ikke bare med tanke på fugleinfluen... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/fjorfe/tilsyn_med_smittevern_i_fjorfehold_med_utegang_i_2022.45563 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 25.10.2022

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/dyrebutikk/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker.45572 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 11.08.2022

Tilsyn med planteprodusenter 2022

Mattilsynet vil i 2022 føre tilsyn med virksomheter som produserer og omsetter plantemateriale av eple, pære, plomme, jordbær, bringebær/bjørnebær, samt pærebrannvertplanter. I tillegg vil det føres tilsyn med produksjon og omsetn... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/produksjon_og_omsetning_av_planter/vanlig_planteproduksjon/tilsyn_med_planteprodusenter_2022.45576 Publisert 25.01.2022 | Sist endret 25.01.2022

Analyser av næringsstoffer og uønskede stoffer i plantebaserte middagsprodukter og drikker 2021

Havforskningsinstituttet (HI) har, på oppdrag fra Mattilsynet, utført analyser av næringsstoffer, tungmetaller, prosessfremkalte stoffer og mykotoksiner i 25 plantebaserte middagsretter og drikker. Formålet til prosjektet er å fre... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/frukt_bar_gronnsaker_og_korn/analyser_av_naeringsstoffer_og_uonskede_stoffer_i_plantebaserte_middagsprodukter_og_drikker_2021.45515 Publisert 19.01.2022 | Sist endret 05.01.2023

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale 2022

I 2022 vil Mattilsynet i føre tilsyn med importørers rutiner for mottakskontroll. Denne kontrollen er det viktigste tiltaket du som importør gjør for å hindre introduksjon og spredning av alvorlige planteskadegjørere til Norge. ... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/import_av_planter_mm/kommersiell_import_av_planter_og_fro/tilsyn_med_importorer_av_planter_og_plantemateriale_2022.45480 Publisert 17.01.2022 | Sist endret 14.03.2022

Tilsyn med treemballasje i importsendinger i 2022

I 2022 vil Mattilsynet føre tilsyn med treemballasje i utvalgte importsendinger. Vi vil kontrollere at det ikke følger med alvorlige planteskadegjørere, og at treemballasjen er uten bark og at den er merket etter den internasjona... https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/tommer_trelast_og_treemballasje/treemballasje/tilsyn_med_treemballasje_i_importsendinger_i_2022.45435 Publisert 12.01.2022 | Sist endret 12.01.2022

Videreføring av kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2023

Mattilsynet gjennomførte tilsyn med vannverkseiers beskyttelsestiltak for vanntilsigsområder og råvannskilder i 2022, dette tilsynet videreføres i 2023. Vannverkseierne skal ha utarbeidet en farekartlegging for denne delen av vann... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/videreforing_av_kontroll_med_beskyttelse_av_vanntilsigsomraader_og_raavannskilder_i_2023.45366 Publisert 05.01.2022 | Sist endret 20.01.2023