Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Overgang til ren elektronisk utveksling av sjømatsertifikatet for Sør-Korea primo mai 2023

Mattilsynet går over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Overgangen er planlagt å skje primo mai 2023 Mattilsynet har gjort alt kla... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/overgang_til_ren_elektronisk_utveksling_av_sjomatsertifikatet_for_sorkorea_primo_mai_2023.49437 Publisert 15.02.2023 | Sist endret 16.03.2023

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker i 2023

Fra 1. januar 2021 ble det tillatt å selge enkelte legemidler uten markedsføringstillatelse til bruk i behandling av akvariefisk. Ordningen gjelder bare produkter som inneholder virkestoffer som er oppført på Legemiddelverkets «po... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_salg_av_legemidler_til_akvariefisk_fra_dyrebutikker_i_2023.49290 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 06.02.2023

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2023

Dersom veterinærer forskriver legemidler som ikke er tillatt til matproduserende dyr, eller setter for korte tilbakeholdelsestider, kan dette medføre at legemidler som ikke skal inn i matkjeden likevel havner i maten vår. Det kan ... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2023.49289 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland

Mattilsynet har 24. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ullensvang, Kvam og Kvinnherad kommuner, Vestland På grunn av nytt regelverk som gjennomføre... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ullensvang_kvam_og_kvinnherad_kommuner_vestland.49512 Publisert 24.02.2023 | Sist endret 24.02.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylke ble opphevet 5. mars 2023

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland ble opprettet 19. juni 2020 etter ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_kvinnherad_etne_tysnes_stord_sveio_og_vindafjord_kommuner_vestland_og_rogaland_fylke_ble_opphevet_5_mars_2023.49580 Publisert 07.03.2023 | Sist endret 07.03.2023

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer er endret

En ny bestemmelse i fiskekvalitetsforskriften unntar notfanget sei som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS fra kravet om bløgging og sløying. I tillegg tillates det å tørke fisk under 60 centimeter med hode. Unntak fra krave... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/forskrift_om_kvalitet_paa_fisk_og_fiskevarer_er_endret.49601 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Obligatorisk kurs om ante mortem-kontroll

Nytt regelverk setter krav til hvem som kan utføre ante mortem-kontroll i felt. Mattilsynet har derfor, i samarbeid med NMBU, utarbeidet et kurs som vil utdanne og utpeke privatpraktiserende veterinærer til offentlig veterinær. Ku... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/obligatorisk_kurs_om_ante_mortemkontroll.49613 Publisert 13.03.2023 | Sist endret 13.03.2023

Ny veileder om kosttilskudd

Mattilsynet ønsker å gjøre det enklere for virksomheter som produserer og selger kosttilskudd å forstå og følge regelverket. Dette skal en ny veileder bidra til. Veilederen vil være et nyttig verktøy for alle som vil utvikle, pr... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/kosttilskudd/ny_veileder_om_kosttilskudd.49429 Publisert 15.02.2023 | Sist endret 15.02.2023

Tilsyn med virksomheter som importerer, produserer eller omsetter kosmetiske produkter i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomheter som produserer og/eller omsetter kosmetikk og kroppspleieprodukter på det norske markedet, for å undersøke om virksomhetene er kjent med og etterlever krav i kosmetikkregelverket... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_med_virksomheter_som_importerer_produserer_eller_omsetter_kosmetiske_produkter_i_2023.49011 Publisert 18.01.2023 | Sist endret 13.03.2023

Forskrift om kontrollområde for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal ble opphevet 19. januar 2023

I samsvar med forskriftens § 18 oppheves forskriften automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen. Forskriften ble derfor opphevet 19. januar 2023. Forskrift om kontrollområde for å foreb... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/forskrift_om_kontrollomraade_for_ila_i_heroy_ulstein_vanylven_orsta_og_volda_kommuner_more_og_romsdal_ble_opphevet_19_januar_2023.49354 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 08.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved strykestasjonen 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver aktivit... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland_fylke.49486 Publisert 22.02.2023 | Sist endret 22.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Måsøy kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 3. februar 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Måsøy kommune, Troms og Finnmark På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelsere... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_maasoy_kommune_troms_og_finnmark.49294 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Mattilsynet opphever vernesonen i restriksjonssoneforskrift for ILA i Meløy kommune, Nordland

Mattilsynet har 3. februar 2023 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Meløy kommune, Nordland, opphevet vernesonen rundt lokaliteten 29776 Teksmona i Meløy kommune i Nordland. ILA ble i august 2022 påvist på lokalitet 297... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_vernesonen_i_restriksjonssoneforskrift_for_ila_i_meloy_kommune_nordland.49296 Publisert 03.02.2023 | Sist endret 03.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ullensvang kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35897 Nye Hessvik i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Bremnes Seashore AS og AS Bolaks driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver a... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ullensvang_kommune_i_vestland_fylke.49237 Publisert 08.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Tysnes kommune i Vestland fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 26595 Djupevika i Tysnes kommune i Vestland fylke. Lerøy Vest 2 AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_tysnes_kommune_i_vestland_fylke.49203 Publisert 09.02.2023 | Sist endret 09.02.2023

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland

Mattilsynet har 9. mars 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehel... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_suldal_og_hjelmeland_kommuner_rogaland.49596 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Kommende ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Den neste endringen til produktene som er listet opp i vedleggene til forordning (EU) 2019/1793 om importkontroll av ikke animalske produkter, ble foreløpig behandlet i EU 28. februar 2023. Kommisjonen gjør flere endringer til ved... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/kommende_ending_av_reglene_om_import_av_frukt_gronnsaker_og_notter_fra_tredjestater.49556 Publisert 03.03.2023 | Sist endret 03.03.2023

Nå kan sjømatvirksomheter som ikke allerede er registrert i Kina, søke om registrering

Dette er relevant for sjømatvirksomheter som per i dag ikke er registrert i Kina, og som ønsker å bli det. Registrering foregår i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter. Sjømatrådet har... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/eksport_av_fisk_av_sjomat/naa_kan_sjomatvirksomheter_som_ikke_allerede_er_registrert_i_kina_soke_om_registrering.49593 Publisert 09.03.2023 | Sist endret 09.03.2023

Tilsyn i bakerier, bryggerier, iskrem- og andre virksomheter som produserer næringsmidler i 2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med produksjonsvirksomheter innen ulike bransjer eksempelvis bakeri, produksjon av spiseis, virksomheter som mottar viltkjøtt  m.v . Dette bør dere være forberedt på Når vi gjennomfører fysisk t... https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/tilsyn_i_bakerier_bryggerier_iskrem_og_andre_virksomheter_som_produserer_naeringsmidler_i_2023.49251 Publisert 31.01.2023 | Sist endret 31.01.2023