Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Newcastlesyke påvist på ville duer på Østlandet

Mattilsynet har de siste ukene mottatt flere meldinger om døde duer på Østlandet. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet analysert prøver fra disse, og påvist at duene har fått det svært smittsomme viruset paramyxovi... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/new_castledisease/newcastlesyke_paavist_paa_ville_duer_paa_ostlandet.47904 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 28.09.2022

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet fastsatte 26. september 2022 forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Endringene gjelder grenseverdier (MRL) for plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer fo... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/endringer_i_regelverk_for_plantevernmiddelrester.48090 Publisert 27.09.2022 | Sist endret 27.09.2022

Overvåkingsprogram for fremmedstoffer i fôrmidler av fisk 2021

I 2021 ble 16 prøver av fôrmidler av fisk analysert for innhold av uønskede stoffer. Det var ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. Hva undersøkte vi? 6 prøver av fiskeolje, 2 prøver av... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fremmedstoffer_i_formidler_av_fisk_2021.48084 Publisert 26.09.2022 | Sist endret 26.09.2022

Nye regler for bruk av legemidler til dyr er gjennomført i norsk rett

Nye EU-regler (Forordning (EU) 2019/6) om legemidler til dyr trådte i kraft i Norge 16. September 2022. Det er viktig at alle dyrehelsepersonell setter seg godt inn i reglene.Dyrehelsepersonell skal ta i bruk de nye bestemmelsene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/Legemidler_til_dyr/nye_regler_for_bruk_av_legemidler_til_dyr_er_gjennomfort_i_norsk_rett.48080 Publisert 23.09.2022 | Sist endret 23.09.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 16. september 2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ibestad, Dyrøy, Salangen, Senja, Gratangen og Lavangen kommuner i Troms og Finnmark. På gr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_ibestad_dyroy_salangen_senja_gratangen_og_lavangen_kommuner_troms_og_finnmark.48018 Publisert 16.09.2022 | Sist endret 16.09.2022

Analyser av plantetoksiner i næringsmidler i 2021

En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker, både i form av akutte forgiftninger o... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/biologiske_gifter/planteforbindelser/analyser_av_plantetoksiner_i_naeringsmidler_i_2021.48002 Publisert 15.09.2022 | Sist endret 16.09.2022

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for ILA i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda kommuner, Møre og Romsdal

Mattilsynet har 14.09.2022 og ved endring 16.09.2022 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Ørsta, Hareid, Ulstein, Sula, Sykkylven, Vanylven, Herøy, Sande og Volda... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_restriksjonssone_for_ila_i_orsta_hareid_ulstein_sula_sykkylven_vanylven_heroy_sande_og_volda_kommuner_more_og_romsdal.47992 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 23.09.2022

Endret gyldighet på antibiotikaresepter til dyr

Fra og med 1. september 2022 ble gyldigheten på antibiotikaresepter til dyr endret til fem dager. Det er viktig at dyrehelsepersonell skriver utløpsdato på resepten, og gjør dyreeiere oppmerksomme på endringen, slik at reseptene i... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/endret_gyldighet_paa_antibiotikaresepter_til_dyr.47990 Publisert 14.09.2022 | Sist endret 14.09.2022

Helsesertifikat for eksport av sjømat til Serbia er ugyldig

31. august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at sertifikat 1.1.21 Serbia, sunnhetsattest ikke lenger er gyldig. Vi har derfor ikke sertifikat for eksport av sjømat til Serbia per dags dato. Vi oppdaterer nettsiden vår om ... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/helsesertifikat_for_eksport_av_sjomat_til_serbia_er_ugyldig.47988 Publisert 13.09.2022 | Sist endret 13.09.2022

Mattilsynets arbeid med dyrevelferd 1. tertial 2022

Fra og med januar til og med april 2022 gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 1028 dyrehold, i tillegg til kontinuerlig tilsyn på slakterier mens slakting pågår, og tilsyn med transport av dyr. Mattilsynet ønsker å utnytte ressursene ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/rapporter_om_dyrevelferd/mattilsynets_arbeid_med_dyrevelferd_1_tertial_2022.47957 Publisert 12.09.2022 | Sist endret 12.09.2022

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_ibestad_kommune_i_troms_og_finnmark_fylke.47889 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Miljøgifter i fisk 2021 - marine oljer

Overvåkningsprogrammet «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2021» undersøkte ti marine oljer som brukes som kosttilskudd. Analysene viste at én av oljene oversteg grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB. Hva undersøkte vi... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/miljogifter_i_fisk_2021__marine_oljer.47928 Publisert 06.09.2022 | Sist endret 06.09.2022

Antibiotikaresistens er et lite problem i Norge – men trusselen vokser globalt

Hvert år tar Mattilsynet flere tusen prøver av mat, dyr, fisk, omgivelser, vann og fôr. En av de tingene vi leter etter er antibiotikaresistente bakterier. Årets oppsummering viser få funn i Norge, men problemet vokser internasjon... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/antibiotikaresistente_bakterier/antibiotikaresistens_er_et_lite_problem_i_norge__men_trusselen_vokser_globalt.47926 Publisert 05.09.2022 | Sist endret 05.09.2022

Årsrapport 2021: Medisinrester i oppdrettsfisk

I 2021 ble 13 930 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige legemidler, lovlige legemidler og miljøgifter i overvåkningsprogram for i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler eller overskridelser av EUs grenseverdier. H... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/fisk_og_sjomat/oppdrettsfisk/aarsrapport_2021_medisinrester_i_oppdrettsfisk.47898 Publisert 01.09.2022 | Sist endret 01.09.2022

Påvisning av ILA ved lokalitet 20815 Slettvika i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Slettvika (20815) i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke. Måsøval AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten som er registret på Aqua Farms Vartdal.Alle som ferdes i ... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavisning_av_ila_ved_lokalitet_20815_slettvika_i_orsta_kommune_i_more_og_romsdal_fylke.47849 Publisert 30.08.2022 | Sist endret 30.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Salangen kommune, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 25. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Salangen kommune, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstrekning s... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_salangen_kommune_troms_og_finnmark.47866 Publisert 25.08.2022 | Sist endret 25.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark.

Mattilsynet har 24. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen og Tromsø kommuner, Troms og Finnmark, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer verneso... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_karlsoy_lyngen_og_tromso_kommuner_troms_og_finnmark.47856 Publisert 24.08.2022 | Sist endret 24.08.2022

Mattilsynet reduserer overvåkningssone og endrer tittel på kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland.

Mattilsynet har 19. august 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Vega, Herøy og Alstahaug kommuner, Nordland, opphevet overvåkningssonen. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer vernesonens utstr... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_reduserer_overvaakningssone_og_endrer_tittel_paa_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_vega_heroy_og_alstahaug_kommuner_nordland.47827 Publisert 19.08.2022 | Sist endret 19.08.2022

Mattilsynet gir Smart Fish Farm tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon i Norskehavet

Mattilsynet har behandlet søknaden fra Salmar Aker Ocean AS og gitt tilsagn om begrenset produksjon for utviklingstillatelsene Smart Fish Farm i Norskehavet. Salmar Aker Ocean AS fikk i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/mattilsynet_gir_smart_fish_farm_tilsagn_om_tillatelse_for_en_begrenset_produksjon_i_norskehavet.47810 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022

Overvåkingsprogram 2021 – Revens dvergbendelorm

Mattilsynet har siden 2002 gjennomført et overvåkingsprogram/nasjonalt kartleggingsprogram for revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) hos rødrev, ulv og mårhund. Hensikten med denne overvåkingen er å dokumentere fravæ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/revens_dvergbendelorm/overvaakingsprogram_2021__revens_dvergbendelorm.47802 Publisert 16.08.2022 | Sist endret 16.08.2022