Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilleggsvurdering for innførsel av grovfôr fra Island, Canada og USA

Mattilsynet har bedt Veterinærinstituttet om å gi en tilleggsvurdering av risikoen ved å importere grovfôr fra enkelte land. Hva undersøkte vi?Risikoen ved å importere grovfôr fra enkelte land; Island, Canada og USA.Tidsrom:Juli 2... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/tilleggsvurdering_for_innforsel_av_grovfor_fra_island_canada_og_usa.32664 Publisert 26.07.2018 | Sist endret 06.12.2019

Risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland

Denne foreløpige risikovurderingen estimerer risikoen forbundet med import av større partier grovfôr fra Sverige, Finland, øvrige EU-land og aktuelle tredjeland. Hva undersøkte vi?Risikoen forbundet med import av større partier / ... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/risikovurdering_av_innforsel_av_hoy_halm_og_annet_grovfor_fra_eu_og_tredjeland.32663 Publisert 11.07.2018 | Sist endret 26.05.2021

Overvåkingsprogram for fiskefôr 2017

I 2017 ble 129 prøver av fôret til oppdrettslaks analysert for næringsinnhold og innhold av uønskede stoffer. Hva undersøkte vi?72 fullfôr, 12 fiskemel, 2 fiskeproteinkonsentrat, 9 vegetabilske fôrmidler, 8 vegetabilske oljer, 9 f... https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/overvaakingsprogram_for_fiskefor_2017.31491 Publisert 02.07.2018 | Sist endret 02.07.2018