Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Scenarioframstilling: Kvikksølveksponering fra fisk

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag til å vurdere kvikksølveksponering fra fisk, ba Mattilsynet Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å lage en scenarioframstilling for inntak av fisk med forskjellige kvikksølvnivå, og en l... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/miljogifter/scenarioframstilling_kvikksolveksponering_fra_fisk.34447 Publisert 05.04.2019 | Sist endret 06.12.2019

Tilsetningsstoffer i næringsmidler 2017-2018

Mattilsynet gjennomførte i 2017-2018 et nasjonalt tilsynsprosjekt, «Tilsyn med tilsetningsstoffer hos leverandører og næringsmiddelprodusenter». Målene for prosjektet var blant annet å øke kompetansen om regelverket både i Mattils... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/tilsetningsstoffer_i_naeringsmidler_20172018.34472 Publisert 08.04.2019 | Sist endret 09.04.2019