Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Tilsyn med næringsmiddelimportører i 2022

I 2022 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige næringsmidler og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye næringsmidd... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/import_av_mat/kommersiell_import_av_mat/tilsyn_med_naeringsmiddelimportorer_i_2022.45916 Publisert 28.02.2022 | Sist endret 19.07.2022

Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022

I 2022 vil Mattilsynet gi veiledning og føre tilsyn med kjøkken som produserer mat til beboere i helseinstitusjon og til hjemmeboende eldre. Vi skal gi informasjon om regelverkskrav som er viktige å følge for å produsere trygg mat... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/tilsyn_med_institusjonskjokken_i_2022.45769 Publisert 11.02.2022 | Sist endret 17.02.2022

Nasjonalt tilsynsprosjekt 2020: Ulovlige påstander om kosttilskudd

Mattilsynet har gjennomført et nasjonalt tilsynsprosjekt for å sjekke bruken av medisinske påstander og ulovlig bruk av helsepåstander på kosttilskudd Hva undersøkte vi?50 produkter fra 45 virksomheter. Kosttilskuddene ble kjøpt i... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/ernarings_og_helsepastander/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2020_ulovlige_paastander_om_kosttilskudd.45800 Publisert 17.02.2022 | Sist endret 17.02.2022